Lịch cúp điện ở các huyện của Đồng Nai từ 22/3 đến 30/3/2021

Lịch cúp điện ở các huyện của Đồng Nai từ 22/3 đến 30/3/2021
Ảnh minh họa.

Lịch cúp điện chi tiết xem ngay dưới đây:

*THỐNG NHẤT:

22/03/2021 08:15:00 11:15:00 Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:15:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1; Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Hưng Thạnh – xã Hưng Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 13:00:00 14:45:00 Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 09:00:00 10:45:00 Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 13:00:00 14:45:00 Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Hưng Thạnh – xã Hưng Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

*TRỊ AN:

22/03/2021 08:00:00 09:15:00 Khách hàng TBA Trường THCS & PTTH Phương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 09:30:00 10:30:00 Khách hàng TBA Trí Phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 11:00:00 12:00:00 Khách hàng TBA Gốm Hoàng Quân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 14:00:00 15:00:00 Khách hàng TBA Xay Xát Lúa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 15:15:00 16:15:00 Khách hàng TBA Đông Việt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:00:00 09:15:00 Khách hàng TBA Nguyễn Văn Ngọc 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 09:30:00 10:30:00 Khách hàng TBA Chăn Nuôi Heo Đồng Nai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 11:00:00 12:00:00 Khách hàng TBA Trung Hiếu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 13:30:00 14:30:00 Khách hàng TBA Long Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 15:00:00 16:00:00 Khách hàng TBA NA Thành Công Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:00:00 09:00:00 Khách hàng TBA Lê Văn Hiếu 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 09:30:00 10:30:00 Khách hàng TBA Lê Văn Hiếu 5 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 11:00:00 12:00:00 Khách hàng TBA Gỗ 6 Vân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 13:30:00 14:30:00 Khách hàng TBA Lê Văn Hiếu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 15:00:00 16:00:00 Khách hàng TBA Tân Thành A Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:30:00 09:30:00 Khách hàng TBA Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 10:30:00 11:30:00 Khách hàng TBA Trần Văn Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 15:00:00 16:00:00 Khách hàng TBA Cty TNHH Tới Tiến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng TBA TIC Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 13:00:00 16:30:00 Khách hàng TBA Tân Phát Tài Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 08:00:00 11:00:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 08:00:00 09:15:00 TBA Guyomarch TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 10:30:00 12:00:00 TBA Nghĩa Trang Vĩnh Hằng TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 13:00:00 14:30:00 TBA Lê Duy Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 15:30:00 16:30:00 TBA Gỗ Lan Phương TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 09:15:00 TBA Bảo Ngân Kim TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 09:30:00 10:30:00 TBA Hà Thành Yến TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 11:00:00 12:00:00 TBA Chuyên Nghiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Lê Đình Thọ TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Bơm Bình Hòa 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

*LONG KHÁNH:

22/03/2021 07:30:00 11:00:00 Mất điện ấp 18 Gia đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 13:30:00 15:30:00 Mất điện tổ 5,6,8,9,9B,14,15,10,22,24,25,26,27 ấp Bảo Vinh B xã Bảo Vinh TP Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 07:30:00 11:00:00 Mất điện khu vực tổ 2,4 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang, tổ 3 ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 13:30:00 16:00:00 Mất điện tổ 1,6,9 ấp 18 Gia Đình, tổ 5 ấp Thọ An xã Bảo Quang TP Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 07:30:00 11:30:00 Mất điện tổ 23,24 ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện tổ 3,7,8,9 ấp 18 Gia Đình, tổ 5 ấp Thọ An xã Bảo Quang TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 13:30:00 15:30:00 Mất điện tổ 11, 14 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 07:30:00 15:00:00 Mất điện tổ 7,9,10 ,11 ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm tp Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 07:30:00 11:00:00 Mất điện ấp Tân Thủy phường Bàu Sen, ấp Phú Mỹ, ấp Bàu Sao phường Xuân Lập tp Long Khánh TBA: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 07:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực ấp 2 xã Bình Lộc tp Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

27/03/2021 07:30:00 12:00:00 Mất điện khu vực phường Suối Tre, khu vực tổ 1,2,3,4,5,17 ấp Trung Tâm phường Xuân Lập TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 07:30:00 10:30:00 Mất điện khu vực ấp 4, ấp Cây Da xã Bình Lộc TP Long Khánh. Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

27/03/2021 07:30:00 11:30:00 Mất điện tổ 3, tổ 4 ấp 4, tổ 10 ấp Cây Da xã Bình Lộc, tổ 11 ấp Bàu Cối phường Bảo Quang TP Long Khánh. Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

*XUÂN LỘC:

22/03/2021 08:00:00 09:30:00 Trạm khách hàng Trại Heo Hà Bảo Huy 2, ấp Tân Tiến – Xuân Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

22/03/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Gia Lào – xã Suối Cao Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

22/03/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm khách hàng Cơ sở Duy Lượng, ấp 4 – Xuân Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

22/03/2021 13:00:00 14:30:00 Trạm khách hàng Cơ sở Trần Lê Hoàng, ấp 3 – Xuân Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

22/03/2021 15:00:00 16:00:00 Trạm khách hàng Nhà nghỉ Đại Thống, ấp 5 – Xuân Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 08:00:00 09:30:00 Trạm khách hàng Cơ Sở Nguyễn Đình Thanh – ấp Bảo Thị – Xuân Định Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 09:00:00 11:00:00 09h00 – 11h00: Một phần các khu 5, 6, 8 – Thị trấn Gia Ray Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm khách hàng HTX TM-DV Xuân Định – xã Xuân Định Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Nông Doanh – xã Xuân Định (khu vực Liên hiệp nông trường cao su) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

23/03/2021 15:00:00 16:30:00 Trạm khách hàng CS Dầu Điều Hiệp Hưng, ấp Nông Doanh – Xuân Định Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

24/03/2021 08:00:00 09:30:00 Trạm khách hàng CS Sấy Lý, xã Xuân Trường Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

24/03/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm khách hàng Công ty An Lộc Khánh, ấp Chà Rang-Suối Cao Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

25/03/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bưng Cần – xã Bảo Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

25/03/2021 08:30:00 10:30:00 Một phần xã Suối Cao, Xuân Trường (khu vực trại giam Z30A) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

26/03/2021 08:00:00 09:30:00 Trạm khách hàng Xưởng cưa Bảo Hòa., ấp Chiến Thắng – Bảo Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm khách hàng CS Nước đá Mùi, ấp Nông Doanh – Xuân Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 13:00:00 14:30:00 Trạm khách hàng Cơ Sở Nguyễn Thành Công, ấp Nông Doanh – Xuân Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

28/03/2021 08:30:00 16:30:00 Toàn bộ khu công nghiệp Xuân Lộc. – Một một phần các khu 5, 6, 8 – Thị trấn Gia Ray – Trạm khách hàng Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng,m Công ty Vĩnh Cảnh – thị trấn Gia Ray. Một phần ấp 6 – xã Xuân Tâm. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

*ĐỊNH QUÁN:

22/03/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1, 2 TT Định Quán – huyện Định Quán TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 08:00:00 10:00:00 Khu 12 – TT Tân Phú – huyện Tân Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp Phú Cường – xã Phú Bình; Ấp phương mai 3 – xã Phú Lâm – huyện Tân Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp Phú Yên – xã Phú Trung – huyện Tân Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp Cầu Ván – Xã Phú Túc – Huyện Định Quán. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 3 và Ấp 6 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 6 Xã Phú Tân – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 09:15:00 12:30:00 Ấp 3 và Ấp 6 – Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 6 Xã Phú Tân – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp 1 – 4 5 – Xã Phú Tân – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp 2 – Xã Trà Cổ và Khu 9 – Thị trấn Tân Phú – Huyện Tân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 6 – Xã Phú Thịnh – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 6 – Xã Phú Thịnh – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 – Xã Tà Lài – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 7 – Xã Phú Thịnh – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 7 – Xã Phú Thịnh – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp 7 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 7 – Xã Phú Tân – Huyện Định Quán TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 7 – Xã Phú Tân – Huyện Định Quán TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 2 – Xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán TBA: Sửa chữa thường xuyên

*LONG THÀNH:

22/03/2021 08:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước – Phường Phước Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:30:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang – Phường Phước Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 10:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang – Phường Phước Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 07:00:00 17:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, một ấp Phước Hòa -Xã Long Phước Phước. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 07:00:00 17:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, một ấp Phước Hòa -Xã Long Phước Phước. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 07:00:00 17:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, một ấp Phước Hòa -Xã Long Phước Phước. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:30:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 37.5kVA Lâm Thị Phượng TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:30:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA DNTN Văn Bồng TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 09:00:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai – Phường Phước Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 10:00:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA-T1 Nguyễn Thị Thuy Thúy TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm Cty CP Cấp Nước Hồ Cầu Mới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:30:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 -Xã An Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 11:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Cty CP Công Nghệ Chiếu Sáng, Cty A.T.S Antes Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 08:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1000kVA -T2 Cty CP Vina G7 TBA: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 08:00:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Cty Bao Bì Crown ĐN (Armajaro) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1000kVA -T2 Cty Tân Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 11:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA -T3 Cty Vĩnh Cường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

*NHƠN TRẠCH:

22/03/2021 08:30:00 12:40:00 KDC Cù Lao Đại Phước, Golf Đại Phước. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

*CẨM MỸ:

25/03/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 12 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 17A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 4A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:30:00 11:30:00 Ấp 57 Xã Xuân Quế (Trạm Suối Râm 7, Suối Râm 7A) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 08:30:00 11:30:00 Ấp Hoàn Quân Xã Long Giao (Trạm Hoàn Quân) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

*TRẢNG BOM:

22/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

22/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 08:00:00 08:30:00 Một phần ấp Lợi Hà, ấp Tân Thành xã Thanh Bình. Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo. Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm. Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 08:35:00 10:00:00 CTy CP Sản xuất bánh kẹo Thịnh Quý Thi công bảo trì TI hạ thế trạm. Tại tủ CB tổng TBA Công ty Hoàng Thịnh Đại trụ 155/3 nhánh rẽ Công ty Thịnh Quý tuyến 473 Thái Nguyên

22/03/2021 10:30:00 14:00:00 Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 12:30:00 13:00:00 Một phần ấp Lợi Hà, ấp Tân Thành xã Thanh Bình. Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo. Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm. Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

23/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 10:00:00 13:00:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

26/03/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

29/03/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

30/03/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

30/03/2021 11:30:00 15:30:00 Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, 1 phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

*BIÊN HÒA 2:

22/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài. TBA: Sửa chữa thường xuyên

22/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài. Công ty TNHH Hoàng Đông Vina TBA: Sửa chữa thường xuyên

24/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP2, 4, 6 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

25/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5, 8 P. Hố Nai. TBA: Sửa chữa thường xuyên

*BIÊN HÒA:

25/03/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm biến áp Chung cư An Bình 6 (Đang nhận nguồn tuyến 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KP2 – P.Bình Đa, KP5 – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên

27/03/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần KP7 P. Thống Nhất Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp H óa An 2A – tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP Đồng Nai – P.Hóa An) TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp Hóa An 2B – tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP Đồng Nai – P.Hóa An) TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 13:30:00 15:15:00 Trạm biến áp Võ Thị Sáu 5 – tuyến 472 D2D (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp Đồng Khởi 6A – tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai, KP6, 7 – P.Tam Hiệp) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp Tam Hiệp 10A – tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP1 – P.Tân Mai) TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 13:30:00 15:15:00 Trạm biến áp Trường Cơ Điện – tuyến 476 Vincom (Mất điện Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai – P.Thống Nhất) TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp Tân Phong 7-2A (Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP7 – P.Tân Phong) TBA: Sửa chữa thường xuyên

03/04/2021 07:30:00 09:15:00 Trạm biến áp Văn phòng Điện lực (Đang nhận nguồn tuyến 476 Hàm Nghi) (Mất điện Văn phòng Điện lực Biên Hòa và một phần KP3 – P.Quang Vinh) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *