Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (29/3) đến Chủ nhật (4/4): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (29/3) đến Chủ nhật (4/4): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện
ảnh minh họa.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

*Điện lực Thống Nhất:

29/03/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Lạc Sơn – xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên


29/03/2021 13:00:00 15:15:00 Ấp Bạch Lâm 2 – xã Gia Tân 2; ấp Gia Yên, Tân Yên – xã Gia Tân 3; ấp Dốc Mơ 3 – xã Gia Tân 1 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)


29/03/2021 15:15:00 16:45:00 Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp Lộ 25 – xã Hưng Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên


30/03/2021 12:45:00 16:45:00 Ấp 2 -Xã Lộ 25 TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Tây Kim, Tây Nam – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên


31/03/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2- xã Gia Tân 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên


01/04/2021 07:30:00 12:30:00 Ấp Hưng Nghĩa – xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên


01/04/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Đức Long 2, Đức Long 3 – xã Gia Tân 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 13:45:00 16:15:00 Ấp 94 xã Hưng Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên


02/04/2021 07:45:00 09:45:00 Ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp Tây Kim – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên


02/04/2021 13:15:00 15:15:00 Ấp Tín Nghĩa – xã Xuân Thiện TBA: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Trị An:

29/03/2021 08:00:00 09:15:00 TBA Guyomarch TBA: Sửa chữa thường xuyên


29/03/2021 10:30:00 12:00:00 TBA Nghĩa Trang Vĩnh Hằng TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/03/2021 13:00:00 14:30:00 TBA Lê Duy Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên


29/03/2021 15:30:00 16:30:00 TBA Gỗ Lan Phương TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 09:15:00 TBA Bảo Ngân Kim TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 09:15:00 Trung tâm Văn Hóa xã Hiếu Liêm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 08:45:00 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 09:00:00 09:45:00 Trường Cao Đẳng Cơ Giới Và Thủy Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 09:30:00 10:30:00 TBA Hà Thành Yến TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 10:00:00 10:45:00 Công Ty Cổ Phần Xây dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Biên Hòa; Hợp Tác Xã Vĩnh Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 11:00:00 12:00:00 TBA Chuyên Nghiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 11:15:00 12:00:00 Trường Tiểu Học Bình Lợi – Cơ Sở 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Lê Đình Thọ TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Bơm Bình Hòa 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 10:30:00 Một phần ấp 1 xã Trị An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần KP 1 TT Vĩnh An Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/04/2021 09:45:00 11:15:00 Một phần KP 1 TT Vĩnh An Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/04/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/04/2021 14:15:00 15:15:00 Một phần KP7 TT Vĩnh An Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

05/04/2021 15:30:00 17:00:00 Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/04/2021 08:00:00 10:15:00 Một phần ấp 1 và Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/04/2021 10:30:00 12:00:00 Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/04/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

06/04/2021 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

07/04/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

07/04/2021 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 15:30:00 17:00:00 Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bình Phước và một phần ấp Bình Lục xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:30:00 09:30:00 Một phần ấp 4 xã Phú Lý, một phần ấp 7 xã Mã Đà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4 xã Phú Lý. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 4 xã Phú Lý. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bàu Phụng xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 08:30:00 10:00:00 Một phần ấp Cây Cầy xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 10:15:00 11:15:00 Một phần ấp Cây Cầy xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Lý Lịch 1 và một phấn ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 14:45:00 16:15:00 Một phần ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 16:30:00 17:30:00 Một phần ấp Bình Chánh và một phấn ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Long Khánh:

01/04/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện tổ 6,7,12,13,14,15 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn


03/04/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện tổ 6,7,12,13,14,15 ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

03/04/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện tổ 23,25,26 ấp Phú Mỹ, tổ 27 ấp Suối Phèn phường Xuân Lập TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

06/04/2021 07:30:00 10:30:00 Mất điện tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện tổ 8 ấp Ruộng Tre, tổ 14 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 07:30:00 11:30:00 Mất điện tổ 12,20 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 13:30:00 16:30:00 – Mất điện tổ 6,8 ấp 3 xã Bình Lộc TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực Núi Nứa ấp Phú Mỹ xã Xuân Lập tp Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 13:30:00 16:30:00 – Mất điện tổ 11,12 ấp Bàu trâm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Xuân Lộc:

29/03/2021 08:30:00 11:30:00 08h30 – 09h30: Một phần ấp Thọ Hòa – xã Xuân Thọ 08h00 – 09h30: Trạm khách hàng Nông sản Xuân Tâm – xã Xuân Tâm 10h00 – 11h30: Trạm khách hàng HTX Đại Nam 1 – xã Xuân Tâm Khách hàng đề nghị cắt điện

29/03/2021 13:00:00 16:30:00 13h00 – 14h30: Trạm khách hàng Lê Minh Hoàng – xã Xuân Hưng 15h00 – 16h30: Trạm khách hàng Trương Chính – xã Xuân Hưng Khách hàng đề nghị cắt điện

30/03/2021 08:30:00 11:30:00 08h30 – 11h30: – Khu vực ấp 4B và một phần các ấp 4A, 5, 5A, 6 – xã Xuân Bắc; – Các trạm khách hàng Trần Quang Hợp, Trường Tiểu học 3/2, BTS Xuân Bắc, Bưu điện Xuân Bắc – xã Xuân Bắc. Khách hàng đề nghị cắt điện

30/03/2021 08:30:00 16:30:00 08h30 – 16h30: Ấp Bầu Cối – xã Xuân Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

31/03/2021 08:00:00 11:30:00 08h00 – 09h30: Trạm khách hàng Cơ sở Lê Giai – xã Xuân Hưng. 08h30 – 10h30: Một phần các ấp Trung Tín, Trung Lương, Gia Hòa – xã Xuân Trường. 10h00 – 11h30: Trạm khách hàng Nguyễn Hữu Tài – xã Xuân Hưng. Khách hàng đề nghị cắt điện

31/03/2021 13:00:00 16:30:00 13h00 – 14h30: Trạm khách hàng Công Ty Huy Hoàng Quân – xã Xuân Hưng. 15h00 16h30 Trạm khách hàng Chùa Hưng Pháp – xã Xuân Hưng Khách hàng đề nghị cắt điện

01/04/2021 08:30:00 11:00:00 – Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen – xã Xuân Trường; – Các trạm khách hàng Công ty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 4, Công ty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Công ty Hoàng Thịnh 2, Công ty Vinh Quang Việt, Công ty Vinh Quang Việt 1 – xã Xuân Trường. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 13:00:00 15:00:00 – Một phần khu vực ấp Tân Hữu, Tân Hợp – xã Xuân Thành; – Các trạm Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, CS gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Công ty Tấn Lộc Tuấn, Công ty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Công ty Tài Phát Nguyên, Miu Solar Tân Hữu, Cty Vi Solar, Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

03/04/2021 09:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tân Tiến – xã Xuân Hiệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Định Quán:

29/03/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 6 – Xã Phú Tân. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

29/03/2021 08:00:00 15:30:00 Ấp 3 – Xã Phú Lợi và Ấp 4 – Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 6 – Xã Phú Tân và Ấp 4 – Xã Phú Lộc. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 13:45:00 16:30:00 Ấp 3 – Xã Phú Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 07:45:00 10:15:00 Khu 8, khu 10 – Thị trấn Tân Phú Đường dây hạ áp (coppy???) : Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:15:00 16:00:00 Ấp 8 – Xã Phú Lộc và Ấp Bàu Chim – Xã Phú Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp 1, 2 – Xã Phú Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 – Xã Phú Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp 3 – Xã Tà Lài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:30:00 15:00:00 Ấp 2, 3 – Xã Tà Lài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 07:45:00 10:15:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 – Xã Phú Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 – Xã Phú Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp Phú Hợp B – Xã Phú Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 08:00:00 09:30:00 Ấp 3 – Xã Phú Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 10:15:00 12:00:00 Ấp 5 – Xã Phú Thịnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 13:30:00 15:15:00 Ấp Ngọc Lâm 1 – xã Phú Xuân và Ấp Ngọc Lâm 1 – Xã Phú Thanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Long Thành:

30/03/2021 08:00:00 16:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai 2 – Phường Phước Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên


31/03/2021 08:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Phước Hội – Phường Long Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:30:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Phước Hội – Phường Long Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Nhơn Trạch:

THÔNG BÁO! Từ ngày 29-03-2021 đến ngày 13-04-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

*Điện lực Cẩm Mỹ:

31/03/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

02/04/2021 13:30:00 16:30:00 Ấp 8 xã Thừa Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 08:30:00 12:00:00 Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 1A). TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 08:30:00 12:00:00 Ấp 5 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 10). TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 08:00:00 11:00:00 Ấp 1, 9 xã Nhân Nghĩa. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

07/04/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 12 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 17A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 4A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 14:00:00 15:30:00 Ấp Tân Bình Xã Bảo Bình (Trạm Tân Bình 6) TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

09/04/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo (Trạm Mã Vôi 8). TBA: Đầu tư xây dựng

*Điện lực Trảng Bom:

31/03/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

02/04/2021 13:30:00 16:30:00 Ấp 8 xã Thừa Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 08:30:00 12:00:00 Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 1A). TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 08:30:00 12:00:00 Ấp 5 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 10). TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 08:00:00 11:00:00 Ấp 1, 9 xã Nhân Nghĩa. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

07/04/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 12 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 17A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 10:30:00 12:30:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 4A) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 14:00:00 15:30:00 Ấp Tân Bình Xã Bảo Bình (Trạm Tân Bình 6) TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

09/04/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo (Trạm Mã Vôi 8). TBA: Đầu tư xây dựng

*Chi nhánh điện lực Biên Hòa 2:

29/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5, 6, 7 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5, 6, 7 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP2, 7, 8A P. Tân Biên. Một Phần KP2, 9, 10, 11 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP12 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 10:00:00 14:00:00 Một Phần KP4 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa. Xã Hố Nai 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:30:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:30:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 11:00:00 12:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Tân Hòa. Một Phần KP10 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 11:00:00 12:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Tân Hòa. Một Phần KP10 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP9 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP9 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

04/04/2021 06:00:00 08:00:00 Một Phần KP3, 3A P. Long Bình Tân, KP7 P. Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành Khách hàng đề nghị cắt điện

05/04/2021 08:30:00 10:30:00 Một Phần KP12, 13 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 11:00:00 12:30:00 Một Phần KP9, 10 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP6 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 13:30:00 15:30:00 Một Phần KP1 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 08:00:00 10:15:00 Một Phần KP1, 3, 6 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP2 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:30:00 15:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP1, 4, 5 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

*Điện lực Biên Hòa:

30/03/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp Hóa An 2A – tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP Đồng Nai – P.Hóa An) TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp Hóa An 2B – tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP Đồng Nai – P.Hóa An) TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 13:30:00 15:15:00 Trạm biến áp Võ Thị Sáu 5 – tuyến 472 D2D (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp Đồng Khởi 6A – tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai, KP6, 7 – P.Tam Hiệp) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp Tam Hiệp 10A – tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP1 – P.Tân Mai) TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 13:30:00 15:15:00 Trạm biến áp Trường Cơ Điện – tuyến 476 Vincom (Mất điện Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai – P.Thống Nhất) TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 07:45:00 09:30:00 Trạm biến áp Tân Phong 7-2A (Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP7 – P.Tân Phong) TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp Cư xá Tỉnh Đội (Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải)(Mất điện một phần KP2, 3, 4 – P.Tân Phong) TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 13:30:00 15:15:00 Trạm biến áp Bửu Long 18 (Đang nhận nguồn từ tuyến 476 Hàm Nghi) (Mất điện một phần KP2 – P.Thanh Bình, KP2, 3 – P.Quang Vinh) TBA: Sửa chữa thường xuyên

03/04/2021 07:30:00 09:15:00 Trạm biến áp Văn phòng Điện lực (Đang nhận nguồn tuyến 476 Hàm Nghi) (Mất điện Văn phòng Điện lực Biên Hòa và một phần KP3 – P.Quang Vinh) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 07:45:00 09:30:00 Mất điện một phần KP Bình Hóa – P.Hóa An TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 09:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Tân Hạnh) TBA: Sửa chữa thường xuyên

05/04/2021 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa, KP6 – P.Tam Hiệp) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 07:45:00 09:30:00 (Đang nhận nguồn tuyến 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KP4 – P.An Bình, KP4 – P.Bình Đa) TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 09:45:00 11:30:00 (Đang nhận nguồn tuyến 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần KP9, 10 – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Nước Đá Quyết Thắng Phát TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 07:45:00 09:30:00 (Mất điện một phần KP1, 2, 3, 4– P.Hòa Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 09:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần Khu nhà A1, A2– Chung cư Nguyễn Văn Trỗi – P.Quang Vinh) TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP1, 2 -P.Quang Vinh) TBA: Sửa chữa thường xuyên

*P.Kinh Doanh:

29/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5, 6, 7 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

29/03/2021 08:30:00 16:00:00 Một Phần KP5, 6, 7 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP2, 7, 8A P. Tân Biên. Một Phần KP2, 9, 10, 11 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP12 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên

30/03/2021 10:00:00 14:00:00 Một Phần KP4 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

31/03/2021 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa. Xã Hố Nai 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:30:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 08:30:00 11:30:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 11:00:00 12:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Tân Hòa. Một Phần KP10 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

01/04/2021 11:00:00 12:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Tân Hòa. Một Phần KP10 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP9 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

02/04/2021 08:00:00 16:30:00 Một Phần KP9 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

04/04/2021 06:00:00 08:00:00 Một Phần KP3, 3A P. Long Bình Tân, KP7 P. Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực

Long Thành Khách hàng đề nghị cắt điện


05/04/2021 08:30:00 10:30:00 Một Phần KP12, 13 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên


05/04/2021 11:00:00 12:30:00 Một Phần KP9, 10 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP6 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

06/04/2021 13:30:00 15:30:00 Một Phần KP1 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 08:00:00 10:15:00 Một Phần KP1, 3, 6 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

07/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP2 P. Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên

08/04/2021 08:30:00 15:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP1, 4, 5 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

09/04/2021 10:30:00 12:30:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên

P.Vcskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *