Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (17/5) đến Chủ nhật (23/5): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (17/5) đến Chủ nhật (23/5): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện
Advertisement

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

P. Kinh Doanh

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 16-05-2021 đến ngày 31-05-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Chi Nhánh Điện Lực Biên Hòa 2

 • 20/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 07:30:00 16:30:00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 07:30:00 08:00:00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 08:00:00 15:00:00 Một Phần KP3, 5 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP1, 2, 8 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 16:00:00 16:30:00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 08:30:00 11:00:00 Một Phần KP Phước Lai, KP Thái Hòa, KP Bình Dương, KP Long Điềm P. Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện Lực Long Thành. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 • 20/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP1, 2, 8 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 10:30:00 11:00:00 Một Phần KP1, 2, 3, KP Phước Lai, KP Thái Hòa, KP Bình Dương, KP Long Điềm P. Long Bình Tân. Đường 2A KCNBH2. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 • 18/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP1, 2, 8 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP6 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 08:00:00 15:00:00 Một Phần KP3, 5 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 08:30:00 09:00:00 Một Phần KP1, 2, 3, KP Phước Lai, KP Thái Hòa, KP Bình Dương, KP Long Điềm P. Long Bình Tân. Đường 2A KCNBH2. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 • 17/05/2021 08:00:00 15:00:00 Một Phần KP3, 5 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Trảng Bom

 • 20/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3, Sông Trầu, Huyện Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 06:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 14:30:00 17:00:00 Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 06:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, An Hà, xã Tây Hòa; Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Long, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 11:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:30:00 16:00:00 Một phần Khu Phố 4 thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 11:00:00 14:00:00 Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 06:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 09:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 10:30:00 16:00:00 Một phần Khu Phố 5 thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Khu Phố 5 thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Hưng bình, xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã An Viễn, Huyện Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 11:45:00 17:00:00 CKĐL Toàn Cầu, KCN Giang Điền Thi công thí nghiệm thiết bị TBA Công ty Động lực Toàn Cầu trụ 146/158/01 tuyến 480 Trạm cân

Điện Lực Cẩm Mỹ

 • 17/05/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình (Trạm Tân Xuân 7) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 17/05/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Nam Hà Xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 3). Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
 • 18/05/2021 07:45:00 16:00:00 Ấp Suối Râm. Ấp 57 xã Xuân Quế, Ấp 1,2 xã Sông Nhạn Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
 • 16/05/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp 8 xã Nhân Nghĩa, Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 06:42:00 10:50:00 Đóng – mở khép vòng giữa 2 tuyến 477 Xuân Bảo và 473 Gia Liêu phục vụ công tác của ĐLCM ( không mất điện) Đóng – mở khép vòng giữa 2 tuyến 477 Xuân Bảo và 473 Gia Liêu phục vụ công tác của ĐLCM ( không mất điện)

Điện Lực Nhơn Trạch

 • 16/05/2021 11:18:00 11:49:00 Một phần Xã LOng Tân; Một phần Xã Phú Hội Xử lý nóng đỏ cung pha C tại LBS nhánh TTYT NT trụ 85/01P.
 • 16/05/2021 10:27:00 12:24:00 Ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh Điện lực thao tác chuyển tải
 • 16/05/2021 08:40:00 08:55:00 Một phần ấp Phú Mỹ 1 -Xã Phú Hội Cắt CB lộ 2/3 lộ CB TBA Phú Hội 3A để xử lý cháy kẹp cáp.
 • 16/05/2021 08:40:00 08:50:00 Một phần ấp Xóm Hố – Xã Phú Hội Cắt CB lộ trái TBA Xóm Hố 1 để xử lý lỏng dây nóng tại hộp Domino
 • 16/05/2021 08:40:00 09:00:00 Một phần ấp Xóm Hố – Xã Phú Hội Cắt CB lộ phải TBA Phú Hội 7 để xử lý cháy dây hạ thế
 • 16/05/2021 12:24:00 12:24:00 Ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh Điện lực thao tác chuyển tải

Điện Lực Long Thành

 • 19/05/2021 08:30:00 09:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Gạch Trung Nghĩa TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 13:00:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải khách hàng trên nhánh Vineco -T1 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 08:30:00 09:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA HKD Huỳnh Minh Đức tại trụ 17/43/5/1 nhánh Đồi 26 TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 06:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trên Đường số 5, một phần phụ tải trên Đường số 1 – KCN Long Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 19/05/2021 09:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Cty Phương Thuận An TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 10:30:00 14:30:00 Huyện Long Thành: Một phần khu 15 – Xã Long Đức TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 08:00:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới xã Long Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 09:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Phân Bón Đức Anh tại trụ 180/8A/1 tuyến 474 Thái Lạc TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:30:00 09:45:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Nghiệp Kim Tuyến TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu Nùng – Phường Phước Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 08:15:00 09:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 750kVA DNTN SXSP Cao Su Long Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 09:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Nhà Tờ Phaolo tại trụ 22A/3 nhánh Suối Đá TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Advertisement
  ​​
 • 16/05/2021 06:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trên Đường số 5, một phần phụ tải trên Đường số 1 – KCN Long Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 16/05/2021 08:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH August Sport – KCN Tam Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 09:45:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA -T1 Cty Lưu Ngọc Vân TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 08:00:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Bình Sơn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 21/05/2021 08:15:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải khách hàng trên nhánh Cảng ICD Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 13:00:00 15:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty TNHH Jinmyung Vina – KCN Tam Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 4 – Phường An Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 05:57:00 07:00:00 Một phần phường An Hòa Lỏng tiếp xúc hộp Đomino gây mất điện nhánh rẽ hạ thế (TBA vẫn có điện)
 • 16/05/2021 05:57:00 06:50:00 Một phần phường An Hòa Lỏng tiếp xúc hộp Đomino gây mất điện nhánh rẽ hạ thế (TBA vẫn có điện)
 • 16/05/2021 12:38:00 12:58:00 Một phần khu phố 1 – Phường An Hòa Do cháy kẹp đấu vào hộp Domino làm mất điện 4 khách hàng, đường dây hạ thế và TBA Cầu Đen vẫn có điện
 • 16/05/2021 12:38:00 12:48:00 Một phần khu phố 3 – Phường An Hòa Cháy kẹp ghíp đấu cung nhánh rẽ hạ thế, đường dây hạ thế và TBA An Hòa 19 vẫn có điện
 • 16/05/2021 05:57:00 06:40:00 Một phần xã Long Hưng Đứt cung nhánh rẽ hạ thế do cháy kẹp Cáp (TBA vẫn có điện)
 • 16/05/2021 05:57:00 06:38:00 Một phần phường An hòa Lỏng tiếp xúc hộp Đomino gây mất điện nhánh rẽ hạ thế (TBA vẫn có điện)
 • 16/05/2021 03:51:00 05:43:00 Một phần phụ tải HKD Trần Văn Tuấn Chạm chập hạ thế làm mất điện bên trong nhà xưởng Khách hàng.CB và Trạm biến áp vẫn có điện,
 • 16/05/2021 12:38:00 12:52:00 Một phần khu phố 4 – Phường An Hòa Cháy kẹp ghíp đấu cung hộp đômino, đường dây hạ thế và TBA An Hòa 22 vẫn có điện
 • 16/05/2021 12:38:00 12:55:00 Một phần Khu phố 1 – Phường An Hòa Do cháy kẹp ghíp đấu cung nhánh rẽ hạ thế, đường dây hạ thế và TBA An Hòa 28 vẫn có điện

Điện Lực Định Quán

 • 17/05/2021 14:00:00 16:15:00 Ấp Hoà Đồng – xã Ngọc Định – huyện Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 – TT Định Quán – huyện Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Thọ Lâm 1, 2 – Xã Phú Thanh – Huyện Tân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 – TT Định Quán – huyện Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 – xã Phú An – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp Phú Thắng, Phú Lợi – xã Phú Trung – huyện Tân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 17/05/2021 13:30:00 15:30:00 Ấp Hoà Đồng – xã Ngọc Định – huyện Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:45:00 11:15:00 Ấp Thọ Lâm 3 – xã Phú Xuân – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 4 – Xã Phú Thịnh – Huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 09:00:00 12:00:00 Ấp Hòa Hiệp – Xã Ngọc Định – Huyện Định Quán. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 21/05/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp 5 và 6 – Xã Phú Lập – Huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 8 – Xã Phú Lộc – Huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 14:00:00 16:15:00 Ấp 5 – xã Phú An – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Phú Thắng, Phú Yên – xã Phú Trung – huyện Tân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 08:00:00 15:30:00 Ấp 3 – Xã La Ngà – Huyện Định Quán. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 18/05/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp Phương Mai 1, 2, 3 – xã Phú Lâm – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp Thọ Lâm 3 – xã Phú Xuân – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4A, 4B – xã Xuân Bắc – huyện Xuân Lộc ấp Chợ, ấp 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A – Xã Suối Nho – Huyện Định Quán Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 17/05/2021 08:45:00 11:15:00 Ấp Hiệp Tâm 2, Hiệp Đồng – TT Định Quán – huyện Định Quán. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 13:30:00 15:30:00 Ấp Phú Thạch, Phú Yên, Phú Ngọc – xã Phú Trung – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 08:45:00 11:15:00 Ấp Phú Yên – xã Phú Trung – huyện Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 16:30:00 17:30:00 Ấp 1, 2, 3, 4 – Xã Phú Hòa – Huyện Định Quán.và Xã Phú Điền – Huyện Tân Phú. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 21/05/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp 2 – Xã Gia Canh và Ấp 6 – Xã Phú Lợi – Huyện Định Quán. Khách hàng đề nghị cắt điện

Điện Lực Xuân Lộc

 • 20/05/2021 07:30:00 16:30:00 07h30 – 16h30: – Một phần ấp Bảo Định – xã Xuân Định -Các trạm khách hàng DNTN Trường Sơn, Hoàng Trọng Tiến, Công ty Thịnh Tín Đạt. 07h30 – 16h30: Một phần ấp Nông Doanh – xã Xuân Định (khu vực Liên hiệp nông trường cao su) 07h30 – 15h00: Một phần các ấp Nông Doanh, Bảo Định – xã Xuân Định 08h00 – 17h00: Một phần ấp 4A – xã Xuân Bắc (khu vực HTX rau sạch Xuân Bắc) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 20/05/2021 06:00:00 17:00:00 06h00 – 17h00: Khu vực ấp Chà Rang, Bầu Sình và một phần các ấp Cây Da – xã Suối Cao. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 21/05/2021 07:30:00 16:00:00 07h30 – 16h00: Một phần các ấp Tây Minh, Đông Minh – xã Lang Minh. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 19/05/2021 07:30:00 12:00:00 07h30 – 12h00: Xã Xuân Phú (khu vực từ UBND xã Xuân Phú về hướng Bảo Hòa đến Đài tưởng niệm xã Xuân Phú). Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 21/05/2021 07:30:00 12:00:00 07h30 – 12h00: Xã Lang Minh và một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 17/05/2021 08:30:00 14:00:00 08h30 – 14h00: Các xã Xuân Hưng, Xuân Hòa. 08h30 – 14h00: Một phần xã Xuân Tâm. 08h30 – 14h00: – Một phần các khu 4, 5, 7, 8 – Thị trấn Gia Ray; – Các trạm Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực, BCH Quân sự Huyện, TT TDTT huyện, Trạm Bơm Núi Le, Trường THCS Trần Phú, DNTN Phong Phú, Chi Cục Thuế Xuân Lộc, Đền thờ Liệt sỹ Xuân Lộc, Nước đá Thuận Phát, Công ty Cù Lao Xanh, Công ty Cù Lao Xanh 1) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 20/05/2021 07:30:00 12:00:00 07h30 – 12h00: Một phần xã Xuân Định (khu vực từ ngân hàng Nông Nghiệp Xuân Định về hướng Long Khánh) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 22/05/2021 08:00:00 12:00:00 – Một phần các khu 1, 4 – Thị trấn Gia Ray; – Các trạm Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trường THCS Phan Bội Châu, Trạm phát sóng Núi Chứa Chan. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 16/05/2021 10:50:00 14:13:00 Khép vòng, chuyển tải

Điện Lực Long Khánh

 • 16/05/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện một phần hẻm Thánh Mẫu phường Xuân Hòa, khu phố 3 phường Xuân Bình TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 16/05/2021 09:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng công ty AMECO Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 07:30:00 17:30:00 – Mất điện một phần khu phố 3 phường Xuân Bình TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 16/05/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện một phần Cư xá 60 căn phường Xuân Hòa TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 16/05/2021 07:30:00 17:30:00 Mất điện đường Nguyễn Du, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ phường Xuân An TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Điện Lực Trị An

 • 29/05/2021 13:30:00 16:30:00 TBA Khang My – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 08:00:00 10:30:00 Các trạm: Tín Cần, Thành Cát Tường, Hoàng Hưng, Hoàng Hưng 1 – Ấp vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 29/05/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm – huyện Vĩnh Cửu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • 16/05/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp 3, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 30/05/2021 13:30:00 16:30:00 Các TBA: DoNa Quế Bằng, DoNa Quế Bằng 1, 2, 3, 4. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 10:00:00 12:00:00 UBND huyện Vĩnh Cửu – KP5, TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 16/05/2021 14:00:00 16:00:00 Huyện Ủy huyện Vĩnh Cửu – KP8, TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 30/05/2021 13:30:00 16:30:00 Các TBA: Mỏ Đá Thăng Long, Mỏ Đá Thăng Long 1. TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 30/05/2021 08:45:00 11:15:00 Một phần Cụm Công Nghiệp Thiện Tân – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 10:30:00 12:00:00 Các trạm: Đức Tâm, Đức Tâm 1. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 29/05/2021 08:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Thống Nhất

 • 20/05/2021 09:45:00 11:30:00 Ấp Lạc Sơn – xã Quang Trung Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 21/05/2021 07:45:00 09:45:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1; ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • 20/05/2021 07:45:00 09:45:00 Ấp Nam Sơn, Lạc Sơn – xã Quang Trung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 21/05/2021 13:00:00 16:30:00 Ấp Tín Nghĩa – xã Xuân Thiện Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • 16/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lập Thành – Thị trấn Dầu Giây Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 21/05/2021 13:15:00 16:45:00 Ấp Tín Nghĩa – xã Xuân Thiện TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 18/05/2021 07:45:00 14:15:00 Ấp Lộ 25, ấp 94 – xã Hưng Lộc; toàn bộ xã Lộ 25 (KH sau Recloser Ngã Năm) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 • 20/05/2021 09:45:00 11:45:00 Ấp Lạc Sơn – xã Quang Trung Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • 17/05/2021 07:45:00 10:15:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 – xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • 19/05/2021 08:00:00 10:25:00 Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1 – xã Gia Tân 3; ấp Đông Kim – xã Gia Kiệm (KH trên NR Cầu Hoàng từ Recloser Cầu Hoàng đến 3 FCO PĐ Cầu Hoàng) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Biên Hoà

 • 16/05/2021 06:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 16/05/2021 06:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần Công ty Pouchen VN – P.Hóa An) Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 16/05/2021 06:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang – P.Hóa An) Khách hàng đề nghị cắt điện
 • 20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh Long Quang tự (mất điện Một phần KP 2, 3, 4, 5, 6, 8-P. Tân Mai) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
 • 16/05/2021 06:10:00 06:10:00

P.V ./ cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.