Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (7/6) đến Chủ nhật (13/6): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (7/6) đến Chủ nhật (13/6): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

P. Kinh Doanh

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 06-06-2021 đến ngày 21-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Chi Nhánh Điện Lực Biên Hòa 2

 • 13/06/2021 08:00:00 08:30:00 Đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:30:00 16:00:00 Công ty TNHH Kinh Doanh Sản Xuất Nam Cường (Có công văn đề nghị cắt điện của Cty). TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 08:00:00 10:30:00 Một Phần KP5, 6, 7, 8 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 15:30:00 16:00:00 Đường 1, 3A, 17A, KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:00:00 12:00:00 Mộ phần KP8 P. Long Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 08:00:00 10:30:00 Một Phần KP5, 6, 7, 8 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:00:00 08:30:00 Đường 1, 3A, 17A, KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 15:30:00 16:00:00 Đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:30:00 07:00:00 Một Phần KP2, 3 P. Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện Lực Long Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:30:00 16:00:00 Công ty TNHH Kinh Doanh Sản Xuất Nam Cường (Có công văn đề nghị cắt điện của Cty). Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:30:00 07:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình Tân. Một phần đường 2A KCN2. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 16:00:00 16:30:00 Một Phần KP2, 3 P. Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện Lực Long Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:25:00 17:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3 Thi công công trình Tăng công suất TBA 3P-250KVA 22/0.4kV lên 560KVA 22/0.4kV cấp điện Công ty TNHH Long Thiên Vũ (Vũ Thị Ngọc Hạnh) 
 • 06/06/2021 06:30:00 06:37:00 KCN Quốc Phòng,Long Bình. KCN Quốc Phòng,Long Bình mất điện. Tài sản thuộc KCN Quốc Phòng quản lý 
 • 06/06/2021 07:58:00 07:58:00 Trạm tài sản KH mất điện nội bộ Trạm tài sản KH mất điện nội bộ

Điện Lực Trảng Bom

 • 06/06/2021 07:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 10/06/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:00:00 18:30:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Nùng, ấp Tân Cang, xã Phước Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 07:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 07:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 07:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 20:00:00 21:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 07:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 20:00:00 21:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, Một phận ấp Phú Sơn, Bắc Hòa, Tân Thành xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 06/06/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bắc Hòa, tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Phát &Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 05:20:00 05:40:00 Một phần ấp Thái Hòa xã Hố Nai 3 Khánh hàng đã có điện lúc 5h45 do Đóng/mở khép vòng để chuyển tải phân đoạn từ Recloser Thiện Mỹ 2 (trụ 59) đến 3DS LK Thiện Mỹ-Đông Bình (trụ 49/04), đến LBS LK Đông Bình-Yên Thế (trụ 244), đến 3LTD Bắc Sơn 1 (trụ 62), đến LBS Gỗ Thống Nhất (trụ 98) và đến 3DS PĐ Quảng Lộc 3 (trụ 152) từ tuyến 479 Thái Phước sang nhận điện tuyến 478 Hươu Nai.

Điện Lực Cẩm Mỹ

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 06-06-2021 đến ngày 21-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Điện Lực Nhơn Trạch

 • 06/06/2021 10:20:00 12:00:00 TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thay bảo trì hệ thống đo đếm 
 • 06/06/2021 08:35:00 11:00:00 Công Ty CP Đóng Mới và Sửa Chữa Tàu Dầu Khí Nhơn Trạch Thay bảo trì hệ thống đo đếm 
 • 06/06/2021 09:00:00 10:45:00 Chi Cục Thuế Long Thành – Nhơn Trạch (Xã Phú Hội) Thay bảo trì hệ thống đo đếm

Điện Lực Long Thành

 • 06/06/2021 06:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 06/06/2021 06:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 06/06/2021 06:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 11/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 7 – Xã An Phước Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
 • 07/06/2021 06:00:00 06:30:00 TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần khu phố 4), Phường Long Hưng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp 7, một phần ấp 8 – Xã An Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 10/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Khu TĐC Long Hưng – Xã Long Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:25:00 09:06:00 Một phần phụ tải trạm Thiền Viện Trúc Lâm Khách hàng báo có điện lại (do bật CB trong chùa và khách hàng tự đóng lại CB). CB trạm vẫn bình thường, TBA vẫn có điện (OMS chưa hỗ trợ cập nhật trường hợp này) 
 • 06/06/2021 06:06:00 06:17:00 Gạch Trung Nghĩa Khách hàng báo có điện lại

Điện Lực Định Quán

 • 07/06/2021 10:30:00 12:45:00 Ấp 4 và ba tầng – Xã Phú Vinh – Huyện Định Quán. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 08/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp 6 – Xa Trà Cổ. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ap5 – Xa Suối Nho – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 09:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 10:15:00 12:45:00 Ap 4, 5 – Xa Suối Nho – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 13:15:00 16:45:00 Ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B – Xã Phú Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 10/06/2021 14:00:00 16:00:00 Ap Phu Quy 1 – x. La Ngà – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:00:00 09:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 10/06/2021 10:30:00 12:30:00 Ap 94 – x. Túc Trưng – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 1 – xã Gia Canh – Huyện Định Quán. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 11/06/2021 14:00:00 16:30:00 Ap 1 va 2 – Xa Suối Nho – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 08:00:00 15:45:00 Ấp Ngọc Lâm 3 _ xa Phú Thanh, ẤP 3- x. Trà Cổ – h. Tân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 14:00:00 16:45:00 Ấp 2, 4, 5 – Xã Phú Lợi – Huyện Định Quán. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 07:30:00 10:15:00 Ấp 3, 4, 5 – Xã Phú Vinh – Huyện Định Quán. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 10/06/2021 08:00:00 10:15:00 A. 3 , 4 – x. La Ngà – h Định Quán . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Xuân Lộc

 • 12/06/2021 09:30:00 10:30:00 09h30 – 10h30: Một phần các ấp 2A, 3 – xã Xuân Hưng. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 08:30:00 09:30:00 08h30 – 09h30: Một phấn ấp 4 – xã Xuân Hưng. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 08:30:00 11:00:00 08h30 – 11h00: Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1 – xã Xuân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 13:30:00 14:30:00 13h30 – 14h30: Một phần ấp Suối Đục – xã Xuân Tâm. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 13:30:00 15:30:00 13h30 – 15h30: Một phần ấp Bình Hòa – xã Xuân Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 07/06/2021 08:00:00 12:00:00 08h00 – 12h00: Một phần các ấp Thọ Chánh – xã Xuân Thọ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
 • 06/06/2021 02:05:00 02:05:00 08h30 – 14h00: Xã Xuân Thọ, Xuân Bắc và một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh về hướng Xuân Thọ) 08h30 – 14h00: – Công ty điện báo VT4 Xuân lộc – thị trấn Gia Ray . – Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, Việt Kiều – xã Xuân Hiệp – Các trạm khách hàng DNTN Thủ Mây, Công An, Cơ Sở Sắt Hiệp Hưng, Trường THCS Trưng Vương, Cơ sở XX Phạm Thế Hiển – xã Xuân Hiệp. – Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2 – xã Suối Cát. – Các trạm khách hàng Cơ sở Mai Thị Hà, Bệnh Viện Xuân Lộc, CS xay xát Xuân Hồng, CS xay xát Anh Thư, Trâm Anh Khoa – xã Suối Cát. Di dời dường dây (ngầm hóa 
 • 06/06/2021 01:32:00 01:32:00 Xã Xuân Bắc, một phần xã Xuân Thọ (khu vực từ Cầu Cao hướng vào Xuân Bắc) Nháy điện chuyển tải trả về ban đầu sau khi phục vụ công tác di dời lưới điện mở đường tỉnh lộ 763 xong

Điện Lực Long Khánh

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 06-06-2021 đến ngày 21-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Điện Lực Trị An

 • 06/06/2021 10:00:00 15:00:00 Trạm Vĩnh Hoàng 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện 
 • 13/06/2021 08:30:00 11:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Hóa An – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:30:00 11:30:00 TBA ChangShin 3.1 & TBA ChangShin 3.2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Bê Tông Hùng Vương – Ấp 1, xã Thạnh Phú, , huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:30:00 11:30:00 TBA Chang Shin 1&9 – Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 13:30:00 16:30:00 Cty Công Nghệ Chang Shin VN, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 13:30:00 16:30:00 Các TBA Chang Shin 4, 2, 8, 7, 5 – Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 06/06/2021 10:00:00 15:00:00 Trạm Vĩnh Hoàng, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện 
 • 13/06/2021 08:30:00 11:30:00 Khách hàng Dũng Khanh – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Thống Nhất

 • 09/06/2021 07:45:00 09:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 – xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 12/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn , Bắc Sơn xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 13:15:00 14:45:00 Ấp Dốc mơ 2 – xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Hiệp – xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 07:30:00 12:00:00 Ấp Lạc Sơn – xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 09:45:00 11:15:00 Ấp Dốc mơ 2 – xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 10/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Xuân Thiện – xã Xuân Thiện TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 10:00:00 16:45:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 10:30:00 17:15:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 08/06/2021 13:15:00 16:45:00 Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 11/06/2021 08:15:00 11:45:00 Ấp 94 – xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 12/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn , Bắc Sơn xã Quang Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 07:00:00 14:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 09/06/2021 14:45:00 16:15:00 Ấp Dốc mơ 3 – xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Biên Hoà

 • 10/06/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Bình Thiền 7 (Đang nhận nguồn 476 Hàm Nghi) (Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Long, KP4 – P.Quang Vinh) Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 08/06/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Bửu Hòa 10 – tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Hòa) Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *