Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (14/6) đến Chủ nhật (20/6): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Nai tuần này từ thứ 2 (14/6) đến Chủ nhật (20/6): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

P. Kinh Doanh

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 13-06-2021 đến ngày 28-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Chi Nhánh Điện Lực Biên Hòa 2

 • 13/06/2021 08:00:00 12:00:00 Mộ phần KP8 P. Long Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình. UBND Phường Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 17/06/2021 13:00:00 17:00:00 Một Phần KP Bình Dương, KP Long Điềm P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 24/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Một Phần KP6 P. Long Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP1 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 14/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2, 2A P. Long Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 14/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 17/06/2021 13:00:00 17:00:00 Công ty CP XNK Lâm Nông Sản Sài Gòn TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 1, 3A, 17A, KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3, 4, 5 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP 10 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 18/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3, 4, 5 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 21/06/2021 13:00:00 17:00:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài, Phụ tải ĐLBH TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 18/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 08:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Long Bình TBA: Sửa chữa lớn 
 • 13/06/2021 11:22:00 12:30:00 Mot phan KP3 Trang Dai Đứt 01 hotline đầu nhánh có 3 hotline. OMS không hỗ trợ. 
 • 13/06/2021 05:27:00 05:42:00 MOt phần Phường Tân Hiệp Xử lý vị trí nguy hiểm tại trụ 153 có nguy cơ gây sự cố

Điện Lực Trảng Bom

 • 13/06/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 1, huyện Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:20:00 11:13:00 TBA Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai Mở 03 Hotline (trụ 18/04/19A) đầu nhánh vào TBA Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, tuyến 474 Thanh Bình để Thi công thí ng9hiệm TBA 320kVA Công ty Công ty CP Tổng Hợp Giấy Tân Mai trụ 18/04/19A/01 nhánh Cơ Giới 101 tuyến 474 Thanh Bình 
 • 13/06/2021 10:00:00 10:30:00 TBA HỘ NGUYỄN TRỌNG Ý Mở FCO TBA Hộ Tưới Cây Nguyễn Trọng Ý để Thi công bảo trì thay đo đếm hạ thế TBA Hộ Tưới Cây Nguyễn Trọng Ý trụ 109/68/48 nhánh Đông Hòa 6,7,8 tuyến 473 Thái Nguyên 
 • 13/06/2021 08:50:00 09:30:00 TBA Huỳnh Văn Thanh Mở FCO TBA Huỳnh Văn Thanh để Thi công bảo trì thay đo đếm hạ thế TBA Huỳnh Văn Thanh trụ 04 tuyến 471 Quốc Tế 
 • 13/06/2021 12:05:00 14:05:00 SCADA SCADA 
 • 13/06/2021 08:25:00 09:40:00 TBA Công ty Lâm Quang Hà Mở 3FCO TBA Công ty Lâm Quang Hà để Thi công gắn TI hạ thế TBA Công ty Lâm Quang Hà (CS 250kVA) trụ 78/21 tuyến 478 Lộ Đức 
 • 13/06/2021 08:55:00 11:32:00 TBA Công ty VMEP Mở Recloser + DS (trụ 111/05) nhánh rẽ vào TBA Công ty VMEP để Sữa chữa, vệ sinh DS 3phase. Tại DS TBA Công ty VMEP trụ 111/05 nhánh Hố Nai 3-4A tuyến 479 Thái Phước 
 • 13/06/2021 08:30:00 11:18:00 TBA Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai Mở 03FCO (trụ 18/04/18A) đầu nhánh vào TBA Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai để Thi công thí nghiệm TBA 320kVA Công ty Công ty CP Tổng Hợp Giấy Tân Mai trụ 18/04/18A/01 nhánh Cơ Giới 101 tuyến 474 Thanh Bình 
 • 13/06/2021 11:30:00 14:12:00 TBA Vũ Thị Thu Thủy (Thanh Thủy) Mở 3FCO Vũ Thị Thu Thủy (Thanh Thủy) để Thi công bảo trì thay đo đếm hạ thế TBA Vũ Thị Thu Thủy (Thanh Thủy) trụ 18/05 tuyến 480 Hiệp Gia

Điện Lực Cẩm Mỹ

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 13-06-2021 đến ngày 28-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Điện Lực Nhơn Trạch

 • 13/06/2021 08:25:00 12:12:00 Cty TNHH ChingFeng Thí nghiệm định kỳ TBA 
 • 13/06/2021 08:45:00 11:46:00 Công Ty TNHH V.P.S Thay bảo trì hệ thống đo đếm 
 • 13/06/2021 09:41:00 14:00:00 Cty TNHH Jung Woo Vina, Bơm Nước NT T6 Tăng công suất TBA Cty TNHH Jung Woo Vina từ (3×1500+2000)kVA lên (3×1500+2000+2500)kVA 
 • 13/06/2021 06:34:00 09:45:00 Một phần ấp Đất Mới – Xã Phú Hội DO cháy kẹp cáp ABC trạm Chắn Nước 03 làm mất điện 05 khách hàng

Điện Lực Long Thành

 • 15/06/2021 08:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 – Xã Bình Sơn (Xã Suối Trầu cũ). Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3 – Phường Tam Phước. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 – Xã An Phước. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 – Xã Long An. TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Định Quán

 • 14/06/2021 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 08:00:00 09:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ Đường dây hạ áp: coppy? Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 09:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Xuân Lộc

 • 17/06/2021 08:00:00 11:00:00 08h00 – 11h00: Một phần khu 4 – thị trấn Gia Ray. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng 
 • 14/06/2021 08:00:00 14:00:00 08h00 – 14h00: Khu vực ấp Chà Rang, Bầu Sình và một phần các ấp Cây Da – xã Suối Cao. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng 
 • 16/06/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 – xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều – xã Xuân Hiệp. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

Điện Lực Long Khánh

 • 21/06/2021 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
 • 21/06/2021 07:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Điện Lực Trị An

 • 24/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Thúy Hoa – Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Bùi Thị Sáu – Khu Phố 6, TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 16/06/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.6) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 09:20:00 10:20:00 Một phần ấp Thới Sơn xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Hòa 7) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.3) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Nguyễn Văn Ngọc 2 – Ấp Bình Trung, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Đỗ Văn Hùng – Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:30:00 11:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Hóa An – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu (trạm DC Tổ 9 Ấp 1 Thạnh Phú) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Phước xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu (trạm Ấp Bình Phước) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 27/06/2021 08:45:00 11:15:00 Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân – Một phần Ấp Ông Hừng – xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 15:30:00 17:00:00 Một phần KP3 và một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.8) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 09:00:00 12:20:00 TBA Nguyễn Thị Hà, TBA Nguyễn Trung Sơn – Ấp Cây Xoài xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 4) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Khang My – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 7) TBA: Sửa chữathường xuyên 
 • 17/06/2021 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp 4 và một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 6) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KP 4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.5) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KP6 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thuận An) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 15:15:00 16:45:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 3) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Đào Ngọc Bảo Ngân – Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 10:45:00 11:45:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.7) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần KP7 TT Vĩnh An và một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 5) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Nguyễn Trung Sơn – Ấp 2, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Trường Thanh – Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Đồng Hiệp – Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Bê Tông Hùng Vương – Ấp 1, xã Thạnh Phú, , huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 08:30:00 11:30:00 Khách hàng Dũng Khanh – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 09:15:00 10:45:00 Một phần KP1 và một phần KP2 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thường Trú 4) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Thống Nhất

 • 19/06/2021 12:45:00 14:45:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:45:00 11:45:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 16/06/2021 18:00:00 18:05:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 15/06/2021 07:45:00 17:15:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 17/06/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 07:00:00 14:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 07:00:00 07:05:00 Ấp Võ Dõng 3 xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 07:15:00 09:45:00 Ấp Võ Dõng 2, 3 Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 19/06/2021 10:30:00 12:00:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Tây Nam, Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 17/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 07:30:00 14:30:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 18/06/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 10:30:00 17:15:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 , xã Gia Tân 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 18/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 07:15:00 14:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 17/06/2021 08:45:00 11:45:00 Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 13/06/2021 10:00:00 16:45:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 14/06/2021 07:00:00 14:00:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 16/06/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 16/06/2021 12:15:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

Điện Lực Biên Hoà

 • 20/06/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp BTS Phan Tiến – tuyến 474 Dielac (Mất điện VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 18/06/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Thống Nhất 6-2 (Đang nhận nguồn 475 Biên Hùng) (Mất điện một phần KP6 – P.Thống Nhất) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh TBA Hiteco (Đang nhận nguồn 478 Vicasa) (Mất điện Công ty CP Công Nghệ Cao – P.An Bình) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 15/06/2021 07:15:00 07:45:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P.H óa An, Công ty Pouchen) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 15/06/2021 16:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P. Hóa An, Công ty Pouchen) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 07:45:00 09:30:00 TBA XN May Công nghiệp Đồng Nai (Trạm số 01) – tuyến 472 An Bình (Mất điện Xínghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *