THÔNG BÁO: Lịch cúp điện tỉnh Đồng Nai từ ngày 21/06 đến ngày 27/06/2021

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện tỉnh Đồng Nai từ ngày 21/06 đến ngày 27/06/2021

Theo lịch cúp điện tỉnh Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện tỉnh Đồng Nai tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

P. Kinh Doanh

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 20-06-2021 đến ngày 05-07-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Chi Nhánh Điện Lực Biên Hòa 2

 • 20/06/2021 16:30:00 17:00:00 Công Ty TNHH On Semiconductor Việt Nam; Công ty TNHH NESTLE Việt Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 06:00:00 06:30:00 Công Ty TNHH On Semiconductor Việt Nam; Công ty TNHH NESTLE Việt Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 21/06/2021 13:00:00 17:00:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài, Phụ tải ĐLBH TBA: Sửa chữa lớn 
 • 26/06/2021 06:00:00 18:00:00 Một Phần KP4, 4A, 5 P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 23/06/2021 10:00:00 12:00:00 Một Phần KP2 P. Tân Hiệp. Công ty Cổ Phần Cơ Điện – Điện Lực Đồng Nai TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một Phần KP4 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Tân Hiệp TBA: Sửa chữa lớn 
 • 24/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 26/06/2021 06:00:00 18:00:00 Một Phần KP4, 4A, 5 P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 06:00:00 17:00:00 Một phần đường 3A, 9A, 13, 10A, 15A, 16A, 17A , KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 06:00:00 17:00:00 Một phần đường 3A, 9A, 13, 10A, 15A, 16A, 17A , KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 06:00:00 06:30:00 Một Phần KP 2 P. Tân Hiệp. Một Phần KP1 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 06:00:00 17:00:00 Một phần đường 3A, 9A, 13, 10A, 15A, 16A, 17A , KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 06:00:00 17:00:00 Một phần đường 3A, 9A, 13, 10A, 15A, 16A, 17A , KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 06:00:00 17:00:00 Một phần đường 3A, 9A, 13, 10A, 15A, 16A, 17A , KCN Biên Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP7 P. Long Bình, KP 3 P. Long Bình Tân TBA: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một Phần KP 2 P. Tân Hiệp. Một Phần KP1 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một Phần KP2, 3 P. Trảng Dài TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một Phần KP 10 P. Hố Nai TBA: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 05:30:00 05:30:00 Một Phần KP1, 2, 3, 4 P. Trảng Dài Chuyển tải từ MC 477 Bà Thức tại trạm cắt Tân Phong nhận C41 TC Tân Phong do công tác C42 của Điện Lực Biên Hòa 
 • 20/06/2021 06:17:00 07:08:00 Phường Hố Nai, Phường Trảng Dài Chuyển tải từ LTD Tân Hiệp tuyến 474 Tân Hiệp đến LBS Tân Hiệp trụ 13 nhận điện tuyến 472 Bắc Sơn. Phục vụ công tác Bảo trì, thí nghiệm định kỳ thiết bị trên TC C42 tại Trạm cắt Tân Phong 
 • 20/06/2021 06:04:00 06:04:00 Một Phần KP 2, 3, 4, 5 P. Trảng Dài Chuyển tải trả từ LBS + LTD LK Tân Hiệp – Bà Thức tuyến 474 Tân Hiệp đến Recloser + LTD Thịnh Vượng nhận điện tuyến 474 Tân Hiệp. Sau công tác Thay LBS thường bằng LBS có kết nối SCADA; lắp 01 FCO, TU cấp nguồn tại trụ 95, LK Tân Hiệp – Bà Thức tuyến 474 Tân Hiệp của ĐL Biên Hòa 2 
 • 20/06/2021 05:17:00 07:29:00 Phường Trảng Dài Cắt để chuyển tải 477 Bà Thức về nhận C41 TC Tân Phong do công tác Thanh cái C42 của Điện Lực Biên Hòa

Điện Lực Trảng Bom

 • 22/06/2021 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 13:00:00 16:00:00 TBA CS Gạch Đồng Phát Tâm Trí, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Công ty Lê Vinh, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Hà Siu Vành TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 11:00:00 TBA Công ty CP CTCBIO (Công ty Sinh Học Đống Tâm cũ) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 09:00:00 13:00:00 Một phần ấp 4, xã Sông Trầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 13:00:00 16:00:00 TBA Nguyễn Thanh Phi Long, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 09:25:00 11:00:00 TBA Trần Bá Tiến 3 Thay bảo trì đo đếm.hạ thế . Tại TBA Trần Bá Tiến 3 trụ 118A/06/03 nhánh rẽ Trần Bá Tiến tuyến 472 SockLu 
 • 20/06/2021 08:05:00 16:00:00 Cty Vĩnh Đại (T3,4,5) Thi công ĐDTT và TBA T7 -560kVA Công ty CP Thông Vĩnh Đại. Từ trụ 12/20/09/02 đến trụ 12/20/09/03 nhánh rẽ vào TBA Công ty CP Thông Vĩnh Đại(4x560KVA) tuyến 477 Đông Bình 
 • 20/06/2021 08:15:00 09:20:00 Cty Vision Thi công bảo trì TBA. Tại TBA Công ty Vision (CS2x360 KVA) trụ 50/01 tuyến 471 An Sinh

Điện Lực Cẩm Mỹ

 • 23/06/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 09:00:00 11:00:00 Ấp Suối Lức Xã Xuân Đông. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Nhơn Trạch

 • 20/06/2021 08:50:00 12:00:00 Công ty Cô Khí Và Xây Dựng POSCO E&C Việt Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:30:00 12:00:00 Công ty CP ĐT Công Nghiệp Việt Hoàng TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Long Thành

 • 25/06/2021 08:20:00 14:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 2,3 – phường An Hòa. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:30:00 14:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 2,3 – phường An Hòa. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố 1 – phường An Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 – Xã An Phước. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 08:00:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải – Thị trấn Long Thành. TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Định Quán

 • 21/06/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 1 – Xã La Ngà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Ba Tầng – Xã Phú Vinh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 09:00:00 11:15:00 Ấp Suối Soon 2 – Xã Phú Vinh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 11:00:00 KHu 10, khu 11 và Khu hành Chính huyện Tân Phú – Thị trấn Tân Phú. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 07:20:00 08:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 10:45:00 12:15:00 Ấp Suối Rút – Xã Phú Túc. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2 – Xã Phú Vinh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:30:00 15:00:00 Ấp 1 – Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 30/06/2021 13:15:00 16:30:00 Ấp 1 – Xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 13:30:00 16:00:00 Ấp 1 – Xã La Ngà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 13:30:00 15:45:00 Ấp 1, 3 – Xã Núi Tượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 – Xã Phú An. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 5, 6 – Xã Trà Cổ; Ấp 1 – Xã Phú Hòa và Ấp 3 – Xã Phú Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 – Xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 2 – Xã Phú Vinh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 09:00:00 11:15:00 Ấp 4 – Xã Phú An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 09:00:00 11:30:00 Ấp 5 – Xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 13:30:00 16:00:00 Khu phố Hiệp Tâm 1 và Hiệp Tâm 2 – Thị trấn Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 11:00:00 Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Dũng – Xã La Ngà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp 4 – Xã Phú Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 1 – Xã Núi Tượng. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 10:15:00 12:30:00 Ấp 3 – Xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 08:00:00 10:30:00 Ấp Suối Rút – Xã Phú Túc. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 13:30:00 16:45:00 Khu 1, 2, 4 – Thị trấn Tân Phú và Ấp 2 – Xã Phú Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 12:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1-2, TT Định Quán, huyện ĐQ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp 1, 4 – Xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 14:00:00 16:30:00 Ấp 2A – Xã Núi Tượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:30:00 15:00:00 Ấp 2, 4 – Xã Trà Cổ. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Xuân Lộc

 • 23/06/2021 13:30:00 15:30:00 13h30 – 15h30: Một phần ấp Bàu Sen – xã Xuân Trường. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 08:30:00 11:00:00 08h30 – 11h00: Một phần ấp 2B – xã Xuân Bắc. TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:30:00 11:30:00 08h30 – 11h30: Một phần ấp Bình Hòa – xã Xuân Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Long Khánh

 • 21/06/2021 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
 • 21/06/2021 07:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
 • 21/06/2021 13:00:00 16:00:00 Mất điện khách hàng Nhân hàng Trường THPT Trần Phú. Khách hàng đề nghị cắt điện

Điện Lực Trị An

 • 27/06/2021 08:45:00 11:15:00 Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân – Một phần Ấp Ông Hừng – xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 29/06/2021 07:30:00 18:30:00 Một phần Ấp Bình Chánh và một phần Ấp Cây Xoài – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Bùi Thị Sáu – Khu Phố 6, TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 22/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Nguyễn Trung Sơn – Ấp 2, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Đào Ngọc Bảo Ngân – Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 30/06/2021 07:30:00 18:30:00 KH TBA Khang Minh An, Ấp Cây Xoài – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Trường Thanh – Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 16:00:00 17:00:00 Một phần Ấp 3 – xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Khang My – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 13 Khách hàng đề nghị cắt điện 
 • 21/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp 2 -xã Mã Đà – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 14:15:00 15:45:00 Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 3 – xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 11 Khách hàng đề nghị cắt điện 
 • 21/06/2021 11:00:00 12:00:00 Một phần KP5 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần Ấp 2 và một phần Ấp 4 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Đồng Hiệp – Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 14:30:00 15:30:00 Một phần Ấp 3 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 12 Khách hàng đề nghị cắt điện 
 • 24/06/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần Ấp 1 – xã Bình Lợi và một phần Ấp 6 – xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần Ấp 5 – xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 21/06/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần ấp 1 -xã Trị An, một phần KP4 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Nguyễn Văn Ngọc 2 – Ấp Bình Trung, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Đỗ Văn Hùng – Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 08:30:00 Một phần Ấp 5 – xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Thúy Hoa – Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 16:30:00 KH trạm ĐĐ Số 14 Khách hàng đề nghị cắt điện

Điện Lực Thống Nhất

 • 25/06/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp bạch Lâm 1, Bạc Lâm 2 – xã Gia Tân 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 12:45:00 17:30:00 Ấp Đức Long 3- xã Gia Tân 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 12:45:00 17:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2 xã Gia Tân 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 26/06/2021 07:15:00 16:45:00 Ấp Đông bắc – xã Gia Kiệm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 12:45:00 17:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 – xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 13:00:00 17:15:00 Ấp Nguyễn Thái Học – xã Bàu Hàm 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 07:45:00 17:15:00 Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn 
 • 25/06/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3 – xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 1,2,3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 23/06/2021 07:45:00 12:15:00 khu phố Trần Cao vân,thị trấn Dầu Giây TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 24/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 22/06/2021 07:15:00 16:45:00 Ấp tây Kim, Tây nam, Võ Dõng 3 xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Biên Hoà

 • 20/06/2021 13:30:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 21/06/2021 08:00:00 08:30:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 27/06/2021 06:00:00 06:30:00 (Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 27/06/2021 06:00:00 06:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 – P.An Bình) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 12:45:00 13:15:00 Một phần KP9, 11-P. Tân Phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 13:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Tam Hòa) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 27/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 
 • 20/06/2021 07:45:00 09:30:00 TBA XN May Công nghiệp Đồng Nai (Trạm số 01) – tuyến 472 An Bình (Mất điện Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp BTS Phan Tiến – tuyến 474 Dielac (Mất điện VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – P.An Bình) TBA: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:00:00 08:30:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 21/06/2021 10:30:00 11:00:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 22/06/2021 08:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP7 – P.An Bình) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 22/06/2021 15:45:00 16:15:00 Một phần KP9, 11-P. Tân Phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 
 • 25/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần P. Tân Phong (KP11) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh TBA Hiteco (Đang nhận nguồn 478 Vicasa) (Mất điện Công ty CP Công Nghệ Cao – P.An Bình) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 20/06/2021 08:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Tiến) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…) 
 • 21/06/2021 08:00:00 11:00:00 (Mất điện Nhà máy A42 – P.Tân Phong) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 27/06/2021 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 – P.An Bình) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 
 • 20/06/2021 07:34:00 07:34:00 một phường Tam Hiệp, Tân Mai , Tam Hòa Cắt điện để kiểm tra đầu cáp Tam Hiệp 22 tại trạm Tam Hiệp 15 có hiện tượng bất thường (tiếng kêu lạ) 
 • 20/06/2021 09:40:00 09:45:00 Thao tác phục vụ công tác kế hoạch thay tủ RMU EROS 
 • 20/06/2021 09:45:00 09:45:00 Thao tác phục vụ công tác kế hoạch thay tủ RMU EROS

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *