Khẩn : Đồng Nai UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc, Không để người lao động tự ý rời khỏi doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh.

Khẩn : Đồng Nai UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc, Không để người lao động tự ý rời khỏi doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh.

Người lao động của một doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ trong giờ làm việcTheo đó, qua báo cáo của Sở LĐ-TBXH và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đề nghị chấm dứt việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” hoặc người lao động tại doanh nghiệp chủ động đề nghị chấm dứt việc lưu trú tại doanh nghiệp để về nơi cư trú.

UBND tỉnh chỉ đạo, đối với những doanh nghiệp đề nghị chấm dứt việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm”, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo với Sở LĐ-TBXH, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và UBND các huyện, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để nắm thông tin, xử lý theo quy định. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Sở LĐ-TBXH, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, doanh nghiệp phải có trách nhiệm xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người lao động tại doanh nghiệp. Người lao động chỉ được rời khỏi doanh nghiệp khi giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày và được sự đồng ý tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Chỉ thực hiện chấm dứt phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” đối với những doanh nghiệp xét nghiệm không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp qua xét nghiệm có ca dương tính thì yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không để người lao động tự ý rời doanh nghiệp và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch của UBND tỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” nhưng người lao động đề nghị không tiếp tục lưu trú tại doanh nghiệp, có nhu cầu về nơi lưu trú, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo doanh sách và kết quả xét nghiệm của người lao động gửi UBND các huyện, thành phố nơi người lao động có nhu cầu về nơi cư trú cư ngụ. Doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho người lao động tại doanh nghiệp. Người lao động chỉ được trở về nơi cư trú khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo an toàn chống dịch.

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp giấy giới thiệu, kết quả xét nghiệm Covid-19, văn bản tiếp nhận của UBND cấp huyện cho từng người lao động và hướng dẫn người lao động trước khi rời doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để di chuyển trên đường và qua các chốt. Người đứng đầu doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cho người lao động về nhà không tuân thủ đầy đủ các quy định hoặc để người lao động tự ý rời doanh nghiệp hoặc nơi tạm trú về địa phương làm lây lan dịch bệnh tại nơi cư trú.

Giao UBND các huyện, thành phố cử cán bộ làm đầu mối, công bố địa chỉ email, số điện thoại để doanh nghiệp, người lao động liên hệ, kịp thời xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các chốt kiểm soát tiếp nhận người lao động, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trở về địa phương an toàn, tổ chức quản lý chặt chẽ, theo dõi sức khỏe tại nhà, không để người lao động ra khỏi nhà trong thời hạn 7 ngày sau khi về địa phương và phải tuân thủ 5K theo quy định. Nếu có các triệu chứng của bệnh đường hô hấp phải báo ngay cho trạm y tế để xử lý.

nguồn : http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202108/khong-de-nguoi-lao-dong-tu-y-roi-khoi-doanh-nghiep-neu-trong-doanh-nghiep-co-ca-duong-tinh-voi-covid-19-3071620/

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *