PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CHO 2,1 TRIỆU DÂN

PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CHO 2,1 TRIỆU DÂN

Trong ngày hôm qua (15-8), UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng trên toàn tỉnh. Theo đó, dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ của địa phương đối với từng ấp/khu phố, việc lấy mẫu cộng đồng được chia ra làm 4 vùng, thực hiện từ 16/8-31/8/2021.

Đối với các ấp/khu phố được đánh giá là nguy cơ rất cao (vùng đỏ): Lấy mẫu toàn dân 0 3 lần.

Lần thứ 1, lần thứ 2 lấy mẫu toàn dân thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên, cách nhau 3-5 ngày.

Lần thứ 3 lấy mẫu toàn dân (mẫu gộp 5) và thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR, cách lần thứ 2 từ 3-5 ngày.

Đối với ấp/khu phố có nguy cơ cao (vùng cam): Lấy mẫu 100% số hộ gia đình, 03 lần.

Lần thứ 1, lần thứ 2 lấy mẫu 03 người/hộ, mỗi hộ chỉ thực hiện 01 xét nghiệm nhanh kháng nguyên, cách nhau 3-5 ngày. Chọn người có nguy cơ cao hơn trong cùng hộ (ví dụ hộ có 5 người chỉ lấy tối đa 3 người có nguy cơ cao hơn để xét nghiệm test nhanh mẫu gộp).

Lần thứ 3 lấy mẫu 01 người/hộ, chọn đại diện 1 người có nguy cơ cao, gộp 5 mẫu từ 5 hộ và thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR, cách lần thứ 2 từ 3-5 ngày.

Đối với các ấp/khu phố có nguy cơ (vùng vàng): Lấy mẫu 100% số hộ gia đình, 02 lần.

Lần thứ 1 lấy mẫu 01 người/hộ, chọn đại diện 1 người có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Lần thứ 2 lấy mẫu 01 người/hộ, chọn đại diện 1 người có nguy cơ cao, gộp 5 mẫu từ 5 hộ và thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR, cách lần thứ 1 từ 3-5 ngày.

Đối với các ấp/khu phố bình thường mới (vùng xanh): Lấy mẫu 1 lần.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên tối thiểu 20% số hộ gia đình, ưu tiên chọn các hộ có nguy cơ: buôn bán, ngân hàng, tài xế…(mỗi hộ chọn 1 người đại diện có nguy cơ cao).

Theo dự kiến, số người nhiễm mới sau 3 đợt sàng lọc tại cộng đồng sẽ dao động từ 9.000 đến 18.000 người (có thể cao hơn), số người tiếp xúc mới khoảng 45.000 người, được phân loại, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và chuyển đến các tầng điều trị khác nhau./.

Phòng Thời sự Đài PTTH Đồng Nai.

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *