ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʙằɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ‘ɴóɴɢ’

ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʙằɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ‘ɴóɴɢ’

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʀịɴʜ ᴅươɴɢ ʙảᴏ, 32 ᴛᴜổɪ, ᴅùɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴữ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ ɢɪáᴍ đốᴄ để ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ, ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ 270 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ʙảᴏ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ʙộ ᴘʜậɴ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ở ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ Đɪềɴ, ᴠừᴀ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đấᴛ Đỏ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄưỡɴɢ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 170 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴛʀịɴʜ ᴅươɴɢ ʙảᴏ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜáɴɢ 9/2021, ʙảᴏ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʜấʏ ɴữ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴɢᴏàɪ ʟᴜồɴɢ ᴠớɪ ɢɪáᴍ đốᴄ, ɴêɴ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ ʟưᴜ ᴠàᴏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà ᴜsʙ. ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴄô ɢáɪ, ᴅọᴀ sẽ ɢửɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜᴏ ᴠợ sếᴘ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đưᴀ 300 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ, ʙảᴏ đồɴɢ ý ɴʜậɴ 250 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʜứᴀ sẽ ɢɪᴀᴏ ᴜsʙ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙᴀ ᴛʜáɴɢ sᴀᴜ, ʙảᴏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄô ɢáɪ đưᴀ ᴛʜêᴍ 50 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ sẽ ʙáɴ ᴠɪᴅᴇᴏ “ɴóɴɢ” ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ʙảᴏ ɢâʏ sứᴄ éᴘ, ʜồɪ ᴛʜáɴɢ ʙᴀ, ᴄô ɢáɪ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ 20 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʙảᴏ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ.

ᴛʀườɴɢ ʜà

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *