Lùi thời gian trang bị và sử dụng cabin đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Lùi thời gian trang bị và sử dụng cabin đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Bộ GT-VT mới ban hành Thông tư 04/2022/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TTBGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31-12-2022, thay vì phải áp dụng từ ngày 1-7-2022.

Thi sát hạch lái xe ô tô trên sa hình

Theo quy định của Thông tư 12/2017 của Bộ GT-VT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1-7-2022. Tuy nhiên, thời gian qua, các Sở GT-VT, Hiệp hội Vận tải ô tô các địa phương đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GT-VT cho lùi thời gian trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và ảnh hưởng đến thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GT-VT. Trước kiến nghị này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GT-VT xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị ca bin học lái ô tô.

Thanh Hải

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *