Đồng Nai: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày 09/15/2022 đến chủ nhật ngày 15/05/2022

Đồng Nai: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày 09/15/2022 đến chủ nhật ngày 15/05/2022

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 09/05/2022 07:55:00 08:40:00 01 phần phường trảng Dài Cắt điện chim bồ câu bay táp vào TBA cty Thánh Phong Cs 320KVA
 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 11/05/2022 08:30:00 12:00:00 Một Phần KP10 P. Tân Biên. Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3; Công ty TNHH Toan Thành Công; Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Tú (PK11000011321) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 12/05/2022 08:30:00 09:30:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 09/05/2022 08:58:00 10:05:00 01 phần phường Long Bình Tân cắt để xử lý hotine lỏng tiếp xúc
 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 11/05/2022 13:30:00 16:30:00 Một Phần KP2 P. Long Bình Tân; Công Ty TNHH Vĩnh Cường (PK11000012176) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Trảng Bom

 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần KCN Sông Mây, ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái hòa, xã Hố Nai 3; Một phần KCN Sông Mây, ấp An Chu, ấp Bùi Chu, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 09/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 10/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 10/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 11/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 12/05/2022 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 12/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 09/05/2022 08:30:00 14:30:00 Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 10/05/2022 08:30:00 15:30:00 Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 11/05/2022 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Hoa, ấp Tân Hợp, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 11/05/2022 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Hoa, ấp Tân Hợp, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 11/05/2022 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Hoa, ấp Tân Hợp, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 12/05/2022 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện Lực Trảng Bom 13/05/2022 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 14/05/2022 08:30:00 12:30:00 Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 14/05/2022 08:30:00 12:30:00 Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 12/05/2022 09:00:00 13:00:00 Một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 09/05/2022 09:30:00 15:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 10/05/2022 09:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 11/05/2022 09:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 13/05/2022 09:30:00 13:30:00 Một phần Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 12/05/2022 10:00:00 13:00:00 Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cẩm Mỹ

 • Điện lực Cẩm Mỹ 09/05/2022 08:00:00 09:00:00 – Ấp 2 Xã Xuân Đường Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện Lực Nhơn Trạch

 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần ấp Thị Cầu – xã Phú Đông, một phần ấp Phước Lý – xã Đại Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Nhơn Trạch 12/05/2022 07:30:00 16:30:00 Phân đoạn sau LBS nhánh Cù Lao Đại Phước trụ 85/39 nhánh Đường Độn tuyến 477 Long Hiệu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Nhơn Trạch 11/05/2022 08:15:00 10:15:00 Một phần ấp 5 – xã Long Thọ, KDC Long Thọ – Phước An, KDC Phước An – Long Thọ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Nhơn Trạch 10/05/2022 08:30:00 11:30:00 TBA 160KVA CHÙA LONG HƯƠNG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Long Thành

 • Điện Lực Long Thành 13/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Tân Cang – phường Phước Tân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 13/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Vườn Dừa – phường Phước Tân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 07:45:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2x560kVA Công ty Gỗ Hạnh Phúc T3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 07:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Kim Bảo Sơn sau trụ 20/1 và 20 tuyến 479 Bảo Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 12/05/2022 08:00:00 15:30:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Hương Phước – phường Phước Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 12/05/2022 08:00:00 15:30:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Hương Phước – phường Phước Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 14/05/2022 08:00:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T3-1000kVA Công ty Nguyên Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 11/05/2022 08:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Tân Mai – phường Phước Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 12/05/2022 08:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty Tiến Nga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 13/05/2022 08:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty Đại Tiến Đạt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 11/05/2022 09:00:00 11:00:00 Huyện Long Thành: một phần khu 15 – xã Long Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 14/05/2022 10:45:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty AM Industries VN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 10:45:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1500kVA Công ty Cariyan Wooden Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 10:45:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Thiên Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 12/05/2022 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 750kVA Công ty Hải Cường Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 13/05/2022 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty Phước Bình 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Định Quán

 • Điện Lực Định Quán 09/05/2022 07:30:00 07:45:00 Xã Phú Tân – Huyện Định Quán và Xã Phú Lộc, Phú Lập, Phú Thịnh, Thị Trấn Tân Phú – Huyện Tân Phú. Cắt điện để xử lý mưa bão làm mái tôn nhà người dân bay lên lưới trung áp tuyến 476 Phú Điền, 478 Phú Lộc.
 • Điện Lực Định Quán 09/05/2022 07:30:00 07:45:00 Cắt điện để xử lý mưa bão làm mái tôn nhà người dân bay lên lưới trung áp tuyến 476 Phú Điền, 478 Phú Lộc.
 • Điện Lực Định Quán 09/05/2022 08:00:00 12:30:00 Ấp Phú Lâm 3, 4, 6 – xã Phú Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 10/05/2022 08:00:00 11:00:00 ấp 3, 10 – xã phú thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 11/05/2022 08:00:00 10:00:00 ấp Suối Rút – xã Phú Túc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 12/05/2022 08:00:00 15:30:00 ấp 8 – xa Gia Canh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 11/05/2022 08:15:00 15:30:00 ấp 9 – xa Gia Canh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 12/05/2022 08:15:00 15:30:00 ấp 6 – xa Phú Tân. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 12/05/2022 08:30:00 14:45:00 ấp Hòa Đồng – xa Ngọc Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 11/05/2022 10:15:00 12:15:00 ấp Suối Rút – xã Phú Túc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 11/05/2022 14:15:00 16:15:00 ấp Suối Rút – xã Phú Túc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Xuân Lộc

 • Điện lực Xuân Lộc 11/05/2022 08:00:00 09:30:00 08h00 – 09h30: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quyền Long Phát (trạm Công ty Quyền Long Phát) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 12/05/2022 08:00:00 09:30:00 08h00 – 09h30: Khách hàng Nguyễn Thị Thanh (trạm Nguyễn Thị Thanh) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 13/05/2022 08:00:00 09:30:00 08h00 – 09h30: Khách hàng Trần Đức Quân (trạm Trần Đức Quân) – xã Bảo Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 11/05/2022 08:30:00 16:30:00 08h30 – 16h30: Một phần âp Thọ Phước Lộc – xã Xuân Thọ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 14/05/2022 08:30:00 12:30:00 08h30 – 12h30: Công ty TNHH Công nghệ sinh học xanh tảo Spirulina Đồng Nai (trạm Công ty SPIRULINA) – xã Xuân Bắc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 08:30:00 12:30:00 08h30 – 12h30: Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam (trạm Công ty Epic) – Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 09:30:00 14:00:00 09h30 – 14h00: Trại chăn nuôi Nguyễn Khánh, Cty TNHH Điện mặt trời Thịnh Phát – xã Xuân Thọ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 11/05/2022 10:00:00 11:30:00 10h00 – 11h30: Công ty TNHH Chăn nuôi Phương Anh (trạm Công ty Phương Anh) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 12/05/2022 10:00:00 11:30:00 10h00 – 11h30: Khách hàng Nguyễn Xuân Sơn (trạm Nguyễn Xuân Sơn) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 13/05/2022 10:00:00 11:30:00 10h00 – 11h30: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Đồng Tiến Lên (trạm Công ty Đồng Tiến Lên) – xã Xuân Định. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 11:00:00 13:30:00 11h00 – 13h30: – Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 – xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều – xã Xuân Hiệp – Công ty TNHH Trâm Anh Khoa – xã Suối Cát Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Xuân Lộc 11/05/2022 13:00:00 14:30:00 13h00 – 14h30: Khách hàng Hoàng Phi Hải (trạm CS Hoàng Phi Hải) – xã Xuân Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 12/05/2022 13:00:00 14:30:00 13h00 – 14h30: Khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn (trạm Trần Khắc Anh Tuấn) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 13/05/2022 13:00:00 14:30:00 13h00 – 14h30: Chi Nhánh DNTN Trường Sơn (trạm Chi nhánh DNTN Trường Sơn) – xã Xuân Định. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 14/05/2022 13:00:00 17:00:00 13h00 – 17h00: Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH (trạm Khu Nông Nghiệp Thọ Vực) – xã Xuân Bắc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 13:00:00 17:00:00 13h00 – 17h00: Công ty TNHH Cù Lao Xanh (trạm Công ty Cù Lao Xanh và Công ty Cù Lao Xanh 1) – xã Xuân Tâm. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 13:00:00 16:00:00 13h00 – 16h00: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quyền Long Phát – xã Xuân Hưng. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Xuân Lộc 11/05/2022 15:00:00 16:30:00 15h00 – 16h30: Khách hàng Huy Hiệu (trạm Cơ sở gạch Huy Hiệu 1) – xã Xuân Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 12/05/2022 15:00:00 16:30:00 15h00 – 16h30: Khách hàng Nguyễn Trung (trạm Nguyễn Trung) – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 13/05/2022 15:00:00 16:30:00 15h00 – 16h30: Công ty TNHH Vũ Phương Linh (trạm Công ty Vũ Phương Linh) – xã Xuân Định. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Long Khánh

 • Điện Lực Long Khánh 09/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 1.2.3.4.5 ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 10/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 5 ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 10/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực tổ 5 ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 10/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực tổ 5 ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 11/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Trần Phú nối dài khu phố 3 phường Xuân Thanh tp Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 11/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hai Bà Trưng khu phố 4 phường Xuân Hòa TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 11/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Ngãi Trãi, đường Quang Trung tổ 2,3,4,5,7,8 khu phố 2, tổ 6 khu phố 25 phường Xuân Hòa TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 12/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực tổ 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14 ấp Bảo Vinh A, tổ 9 ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 12/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện ấp Ruộng Hời, ấp Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 13/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực tổ 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14 ấp Bảo Vinh A, tổ 9 ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 13/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện ấp Ruộng Hời, ấp Bảo Vinh A, ấp ruộng Lớn xã Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 14/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 17,17B, 22 ấp Ruộng Lớn, tổ 20, 21, 30 ấp Ruộng Hời, tổ 19 ấp Bảo Vinh A phường Bảo Vinh, tổ 1 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 09/05/2022 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần ấp Cáp Rang phường Suối Tre TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 09/05/2022 13:30:00 15:30:00 – Mất điện tổ 12,20 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Trị An

 • Điện Lực Trị An 14/05/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Tân Triều và Ấp Vĩnh Hiệp – Xã Tân Bình – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 10/05/2022 07:30:00 17:00:00 Ấp 5 và một phần Ấp 4 – Xã Bình Lợi; Ấp Bình Lục và một phần Ấp Bình Phước – Xã Tân Bình – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 12/05/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần ấp 6 xã Mã Đà (trạm Ấp 6-7 Mã Đà 1 và Ấp 6-7 Mã Đà 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 12/05/2022 07:30:00 14:00:00 Một phần KP6 TT Vĩnh An (trạm Thường Trú 1) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 14/05/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần ấp 1 xã Phú Lý (trạm Vĩnh An 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 15/05/2022 08:00:00 13:00:00 Một phần Ấp Thới Sơn và một phần Ấp Bình Thạch – Xã Bình Hòa – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 15/05/2022 13:00:00 16:30:00 Xã Bình Hòa (trừ một phần Ấp Thới Sơn) – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thống Nhất

 • Điện Lực Thống Nhất 09/05/2022 07:45:00 10:15:00 Ấp Ngô QUyền xã bàu Hàm 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 11/05/2022 07:45:00 11:45:00 Ấp 94 xã Hưng lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 12/05/2022 07:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 09/05/2022 10:15:00 11:45:00 Ấp Ngô QUyền xã bàu Hàm 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 12/05/2022 13:00:00 16:30:00 Ấp Hưng Nhơn xã Hưng lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 09/05/2022 13:30:00 14:30:00 Ấp Đông Kim xã Gia Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Biên Hoà

 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 07:30:00 12:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc theo Đường 4) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 07:30:00 08:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc Đường 2, 3, 7, 8) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 14/05/2022 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP9, 11, 11A – P.Tân Phong Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 08:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Quyết Thắng) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 11:30:00 12:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc Đường 2, 3, 7, 8) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 14/05/2022 13:30:00 16:30:00 Mất điện một phần KP9 – P.Tân Phong Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *