THÔNG BÁO: Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ thứ 2 (23/5) đến Chủ nhật (29/9)

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ thứ 2 (23/5) đến Chủ nhật (29/9)

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

 • Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 25/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một Phần KP3 P. Long Bình Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Trảng Bom

 • Điện Lực Trảng Bom 23/05/2022 06:00:00 06:30:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Cây Điều, ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
 • Điện Lực Trảng Bom 23/05/2022 06:00:00 06:30:00 Một phần Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
 • Điện Lực Trảng Bom 23/05/2022 06:07:00 06:14:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Cây Điều, ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Đóng 3DS PĐ Socklu (trụ 173) + LBS PĐ Socklu (trụ 174), tuyến 472 Socklu để Chuyển trả tải phân đoạn từ LBS PĐ Socklu (trụ 174) đến 3DS LK Nguyễn Hoàng – Socklu (trụ 179), đến 3LTD Mỏ Lếch (trụ 116) và đến Recloser Cây Điều (trụ 186/105) từ tuyến 479 Lộc Hòa về nhận điện lại tuyến 472 Socklu
 • Điện Lực Trảng Bom 24/05/2022 07:30:00 14:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 25/05/2022 08:00:00 08:30:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 25/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 26/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 26/05/2022 08:00:00 10:00:00 TBA CS Nguyễn Trọng Tân, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 27/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 25/05/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 27/05/2022 08:30:00 12:30:00 Một phần ấp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 25/05/2022 11:00:00 15:00:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 27/05/2022 11:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 26/05/2022 12:00:00 14:00:00 TBA DNTN Anh 
 • Nghĩa, (Cụm CN Hố Nai), xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 27/05/2022 12:00:00 16:00:00 TBA Công ty VLXD Số 1 (KTĐ Thống Nhất), H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 25/05/2022 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cẩm Mỹ

 • Điện lực Cẩm Mỹ 25/05/2022 07:30:00 16:30:00 – Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 61 Xã Sông Nhạn. Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện lực Cẩm Mỹ 29/05/2022 07:30:00 16:30:00 – Một phần Khu 5 Ấp Suối Râm Long giao, Ấp Cam Tiên, Ấp 1, 2, 5, 6, 7 xã Nhân Nghĩa. Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện lực Cẩm Mỹ 24/05/2022 08:00:00 10:00:00 – Tổ 1 Ấp Hoàn Quân Long Giao; – Khu 5 Ấp Suối Cả Long Giao. (Trạm Ấp Đồi B). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 25/05/2022 08:00:00 11:00:00 – Ấp 61, Xã Sông Nhạn (Chùa An Lạc,Phòng KT hạ tầng Huyện CM) Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện lực Cẩm Mỹ 25/05/2022 08:30:00 09:30:00 – Ấp 1 Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 16) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 24/05/2022 10:30:00 11:30:00 – Ấp Cẩm Sơn Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 24/05/2022 10:30:00 12:30:00 – Ấp 8, 10 Xã Xuân Tây. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 24/05/2022 14:00:00 16:00:00 – Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 8) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 24/05/2022 14:00:00 15:30:00 – Ấp Láng Me II Xã Xuân Đông (Trạm Láng Me 5). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Long Thành

 • Điện Lực Long Thành 25/05/2022 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Tập Phước, một phần ấp Phước Hòa – Xã Long Phước. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Thành 25/05/2022 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Thôn 7 – Xã Bình Sơn; một phần Ấp Bàu Tre – Xã Bình An; Phụ tải nhánh Ấp 6 Sông Nhạn thuộc Điện lực Cẩm Mỹ. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 5, một phần ấp Phước Hòa – Xã Long Phước. Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện Lực Long Thành 27/05/2022 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Hiền Đức – Xã Phước Thái. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 06:00:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang – Phường Phước Tân. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 23/05/2022 07:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Khu 13, 14 – Xã Long Đức. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 24/05/2022 07:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Hiền Hòa – Xã Phước Thái. Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 07:00:00 14:00:00 Huyện Long Thành: M
 • ột phần khu 12 – Xã Long Đức, một phần khu Phước Hải – Thị trấn Long Thành. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 07:45:00 15:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Điện cơ Teco Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 07:45:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1250kVA Chien 5. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 24/05/2022 08:00:00 16:00:00 TP Biên Hòa: Một phần ấp Phước Hội, một phần khu tái định cư Long Hưng – Xã Long Hưng Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 24/05/2022 08:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 – Xã Cẩm Đường. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 24/05/2022 08:00:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 – Xã An Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 24/05/2022 08:00:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 – Xã An Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 08:15:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Hoàn Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 27/05/2022 08:15:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Tân Đại Lực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 25/05/2022 08:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Tân Lập – Phường Phước Tân. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 08:30:00 10:15:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty Minh Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 25/05/2022 08:35:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Tân Lập – Phường Phước Tân. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 08:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Trung Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 10:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Nguyễn Thành Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 27/05/2022 10:00:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Ô tô Việt Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 750kVA Công ty JungWoo Textile Vina Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 29/05/2022 11:00:00 15:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA Mer Cafe Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 26/05/2022 13:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: 3FCO trạm 320kVA Hạt Nhựa Bảo Ngọc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Định Quán

 • Điện Lực Định Quán 24/05/2022 08:00:00 10:00:00 Ấp hòa đồng xã ngọc định huyện định quán. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 27/05/2022 08:00:00 10:30:00 Ấp Đồn Điền 2-3 xã Túc Trưng, Ấp Bình Hòa, Thái Hòa 1-2, Ấp chợ xã Phú Túc – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 26/05/2022 08:15:00 11:00:00 Ấp đồn điền 1-2-3 xã túc trưng huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 26/05/2022
 •  08:45:00 11:45:00 Ấp Thái Hòa 1-2 xã Phú túc – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 27/05/2022 10:45:00 12:45:00 Ấp Suối Rút – xã Phú Túc – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 26/05/2022 14:15:00 16:45:00 Ấp Tam Bung xã Phú túc – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 26/05/2022 14:30:00 17:00:00 Ấp Tam Bung xã Phú túc – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 27/05/2022 14:45:00 16:45:00 Ấp Thống Nhất, Phú Tân – xã Phú Cường – Huyện ĐQ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Xuân Lộc

 • Điện lực Xuân Lộc 23/05/2022 08:00:00 16:30:00 08h00 – 16h30: Một phần ấp Trung Nghĩa, ấp Trung Sơn – xã Xuân Trường (mỗi khu vực mất điện 4 giờ 30 phút) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 24/05/2022 08:00:00 16:30:00 08h00 – 16h30: – Xã Xuân Thành; – Một phần các ấp Trung Hưng, Gia Hòa, Trung Tín – xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba Đài tưởng niệm xã Xuân Trường vào hướng Xuân Thành). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 26/05/2022 08:00:00 15:30:00 08h00 – 15h30 : Một phần các ấp 2, 2A – xã Xuân Hưng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 27/05/2022 08:00:00 12:00:00 08h00 – 12h00: Một phấn các ấp Phượng Vỹ, Cây Da – xã Suối Cao. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 25/05/2022 08:30:00 12:00:00 08h30 – 15h00: Một phần ấp Việt Kiều – xã Xuân Hiệp (mỗi khu vực mất điện 4 giờ 30 phút). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 29/05/2022 08:30:00 10:30:00 08h30 – 10h30: Một phần ấp Trung Hưng, Trung Nghĩa – xã Xuân Trường. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 29/05/2022 10:30:00 13:30:00 10h30 – 13h30: Một phần các khu 2, 3 – thị trấn Gia Ray (đường Phan Văn Trị) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 25/05/2022 13:00:00 15:00:00 08h30 – 15h00: Một phần ấp Việt Kiều – xã Xuân Hiệp (mỗi khu vực mất điện 4 giờ 30 phút). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 27/05/2022 13:30:00 15:30:00 13h30 – 15h30 : Một phần các ấp Gia Tỵ – xã Suối Cao và một phần ấp Trung Nghĩa, Trung Tín, Trung Sơn – xã Xuân Trường. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Long Khánh

 • Điện Lực Long Khánh 24/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện khu phố Ruộng Lớn phường Bảo Vinh, xã Bảo Quang TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 24/05/2022 07:30:00 08:00:00 Mất điện khu phố Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 24/05/2022 08:00:00 10:30:00 Mất điện khu vực tổ 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14 ấp Bảo Vinh A, tổ 9 ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
 • Điện Lực Long Khánh 27/05/2022 08:00:00 15:00:00 Mất điện tổ 3, tổ 4 ấp 4, tổ 10 ấp Cây Da xã Bình Lộc, tổ 11 ấp Bàu Cối phường Bảo Quang TP Long Khánh. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Khánh 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 Mất điện ấp Tân Thủy phường Bàu Sen, ấp Phú Mỹ, ấp Bàu Sao phường Xuân Lập tp Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Khánh 24/05/2022 16:30:00 17:00:00 Mất điện khu phố Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Trị An

 • Điện Lực Trị An 23/05/2022 04:30:00 05:00:00 Một phần các ấp: Ông Hường, 6-7 Vàm, xã Thiện Tân; Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 23/05/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần các ấp: 3 6, xã Vĩnh Tân; Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 24/05/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần các ấp: 3 6, xã Vĩnh Tân; Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 26/05/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần ấp 5, xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 26/05/2022 07:30:00 17:00:00 Hệ thống đèn đường chiếu sáng tại một số khu vực thuộc ấp Bình Phước, xã Tân Bình – huyện Vĩnh Cửu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 29/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP4 và một phần KP3 TT Vĩnh An, một phần ấp 1 xã Trị An Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Trị An 24/05/2022 08:00:00 09:00:00 Trạm Lê Văn Ba – Ấp 1, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 26/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 24/05/2022 09:15:00 10:30:00 Trạm Tâm Thịnh Phát – Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 24/05/2022 13:30:00 14:30:00 Trạm Đa Khoa Thạnh Phú – Ấp 5, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 24/05/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 7, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thống Nhất

 • Điện Lực Thống Nhất 23/05/2
 • 022 07:45:00 11:15:00 Ấp Ngô Quyền – xã Bàu Hàm 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 25/05/2022 07:45:00 12:15:00 Ấp Tín Nghĩa – xã Xuân Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 26/05/2022 07:45:00 11:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 – xã Quang Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 28/05/2022 07:45:00 17:15:00 Khu phố Lập Thành – Thị trấn Dầu Giây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 26/05/2022 08:00:00 11:00:00 Ấp 1 – xã Lộ 25 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 23/05/2022 08:15:00 11:45:00 Ấp 94 – xã Hưng Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 25/05/2022 08:30:00 10:00:00 Ấp 6 Xã Lộ 25 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 23/05/2022 12:45:00 14:45:00 Ấp Hưng Nhơn – xã Hưng Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Biên Hoà

 • Điện Lực Biên Hoà 25/05/2022 07:30:00 09:15:00 (Mất điện một phần KP1 -P.Thống Nhất) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 26/05/2022 07:30:00 09:15:00 (Mất điện một phần KP1 -P.Thống Nhất) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 27/05/2022 07:30:00 09:15:00 (Mất điện một phần Trung Đoàn 935 – P.Tân Phong) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 29/05/2022 08:00:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Quyết Thắng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 29/05/2022 08:00:00 10:00:00 (Mất điện một phần KP1 – P. Quyết Thắng) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 25/05/2022 09:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP1 -P.Thống Nhất) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 26/05/2022 09:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP1 -P.Thống Nhất) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 27/05/2022 09:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần Trung Đoàn 935 – P.Tân Phong) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Advertisement

Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *